Szukaj złodzieja

Z inicjatywy rządu niemieckiego utworzono witrynę internetową mającą pomóc w ustalaniu właścicieli dzieł sztuki zagrabionych przez hitlerowców.

Rząd niemiecki wraz z historykami niemieckich uniwersytetów utworzył witrynę internetową, mającą pomóc w ustalaniu właścicieli dzieł sztuki zagrabionych przez hitlerowców. Obecnie wszystkie muzea, archiwa i osoby prywatne mogą poszukiwać zaginionych dzieł sztuki, jak też publikować informacje o dziełach, których właścicieli dotychczas nie ustalono.

W komputerowej bazie danych (Lost Art Internet Database), dostępnej pod adresem www.LostArt.de, znajdują się informacje o dziełach, które były przeznaczone dla planowanego przez Hitlera Muzeum sztuki światowej w Linz. Hitlerowcy rabowali je głównie obywatelom pochodzenia żydowskiego. Po zakończeniu wojny zbiory zostały zabezpieczone przez aliantów i częściowo zwrócone prawowitym właścicielom. Nadal jednak w rękach niemieckich znajduje się ponad 2 tys. przedmiotów pochodzących z tych zbiorów. Szkoda, że oprócz wersji w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim nie opracowano wersji polskojęzycznej.


Zobacz również