Szukanie informacji z Super Get Info 1.0.1

Bare Bones Software ogłosiła wydanie nowej wersji narzędzia Super Get Info służącego do pozyskiwania informacji o plikach i katalogach w Mac OS X.

Super Get Info 1.0.1 pronowane przez firmę Bare Bones Software to narzędzie dla systemu Mac OS X, które według przedstawicieli firmy zapewnia więcej i lepszych funkcji niż komenda 'Show Info' w menu 'Finder' Mac OS X. Super Get Info pozwala np. na otworzenie oddzielnego okna informacyjnego dla każdej wybranej pozycji menu 'Finder' oraz umożliwia przeglądanie i edycję zaznaczonych elementów. Poza tym narzędzie umożliwia wgląd i modyfikacje kodów czcionek i kreatorów Mac OS X, edycję ustawień dostępu oraz zmiany w datach stworzenia i modyfikacji plików.

Super Get Info wersji 1.0.1 umożliwia także zmianę własności i prawa dostępu jednocześnie dla wszystkich pozycji katalogu, oferuje komendę 'Open Hidden' wyświetlającą informację o plikach i katalogach ukrytych, a panel 'Preview' jest w stanie prezentować zawartość wielu typów plików, włącznie z filmami QuickTime i obrazami zapisanymi w popularnych formatach. Wydana w wersji komercyjnej aplikacja kosztuje 20 USD, a narzedzie jest także dostępne do pobrania w pełni funkcjonalnej wersji demo (z ograniczeniem czasowym 14 dni] z witryny producenta.

www.barebones.com


Zobacz również