Szwajcarzy mają kłopoty

Szwajcaria, kojarząca się ze stabilnością i dobrobytem przeżywa recesję gospodarczą.

Jak podało szwajcarskie Federalne Biuro Statystyczne, w II kw. br. Produkt Krajowy Brutto wzrósł w Szwajcarii tylko o 0,2%, co świadczy o spadkowych trendach w tak kluczowych sektorach gospodarki jak usługi finansowe, przemysł i turystyka.

W I kw. br. nastąpił spadek szwajcarskiego PKB - o 0,6% w porównaniu z 2002 rokiem, a na koniec tego roku przewidywany jest spadek PKB o 0,3%. Stopy procentowe w Szwajcarii bliskie są zeru, ale nie pomaga to w wyciągnięciu gospodarki z kryzysu.