Szybki Windows 7 bez efektów i dodatków

Jeżeli jesteś maniakiem szybkości komputera zdajesz sobie doskonale sprawę, że nie wystarczy szybki procesor, dysk i dużo pamięci RAM. Aby komputer działał sprawnie trzeba skonfigurować prawidłowo system operacyjny i zainstalowane w nim narzędzia, powyłączać zbędne funkcje. Pokazujemy, jak zyskać na szybkości kosztem dodatków graficznych i dźwiękowych


Odchudzanie systemu polegające na pozbawianiu go różnych graficznych dodatków to popularny sposób na poprawę wydajności. Są tacy użytkownicy, którym nie zależy na ładnym wyglądzie. Dla nich ważniejsze jest sprawne działanie. Wyłączenie niektórych elementów interfejsu czy zmiana domyślnej konfiguracji działania różnych narzędzi może szybko przynieść oczekiwany rezultat. Zobacz, bez których efektów można się bez problemu obejść.

Sposoby na Aero

Aero dodaje do systemu operacyjnego kilka przydatnych funkcji. Nie są one jednak niezbędne do pracy i zabierają cenne zasoby. Aero Peek to na przykład mechanizm, który umożliwia chwilowy podgląd pulpitu po umieszczeniu kursora myszy nad przyciskiem umieszczonym z prawej strony paska zadań. Aero Snap zaś, ułatwia organizację okien programów na pulpicie. Pozwala minimalizować, maksymalizować umieszczać je przy krawędziach ekranu - wszystko metodą przeciągnij i upuść. Można się bez nich bez problemu obejść.

Szybki Windows 7 bez efektów i dodatków

Elementy konfiguracyjne Aero rozrzucone są w różnych miejscach systemu

1. Aby wyłączyć Aero Peek kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz Właściwości. Usuń zaznaczenie z opcji Użyj programu Aero Peek do podglądu pulpitu w sekcji Podgląd pulpitu za pomocą programu Aero Peek.

2. Jeżeli chcesz wyłączyć Aero Snap otwórz Panel sterowania i za pomocą listy Widok według włącz widok kategorii. Kliknij łącze Ułatwienia dostępu, a następnie Centrum ułatwień dostępu. Przewiń okno w dół i wybierz Ułatw koncentrację na zadaniach. Zaznacz u dołu okna, w sekcji Ułatwia zarządzanie oknami opcję Zapobiegaj automatycznemu rozmieszczeniu okien przeniesionych na krawędź ekranu.

Szybki Windows 7 bez efektów i dodatków

Aby wyłączyć Aero wystarczy wybrać jedną z kompozycji podstawowych

3. Aby odciążyć kartę graficzną można także całkowicie wyłączyć Aero. Wystarczy wybrać odpowiednią kompozycję systemu. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj. Lista w centralnej części okna zawiera podzielone na grupy, wszystkie dostępne kompozycje. Te z Aero znajdują się w sekcji Kompozycje systemu Aero. Przewiń listę w dół, wybierz jeden z tematów znajdujący się w sekcji Kompozycje podstawowe i o dużym kontraście.

Wyłącz graficzne wodotryski

Windows 7 wygląda bardzo atrakcyjnie. Animowane menu i okna, cienie, miniatury plików urozmaicają pracę. Wszystkie dodatki zabierają jednak cenne zasoby. Jeżeli nie zależy ci na wyglądzie systemu możesz je wyłączyć.

Szybki Windows 7 bez efektów i dodatków

Opcje automatycznego i ręcznego dopasowywania elementów wizualnych systemu

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer na pulpicie. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Właściwości. Kliknij Zaawansowane ustawienia systemu, przejdź na kartę Zaawansowane i wybierz przycisk Ustawienia w sekcji Wydajność.

2. Aby automatycznie skonfigurować system dla uzyskiwania największej wydajności zaznacz na karcie Efekty wizualne opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. W ten sposób zostaną wyłączone wszystkie dodatki. Możesz jednak dopasować ustawienia do własnych wymagań i wyłączyć jedynie część z nich. W takiej sytuacji wybierz Niestandardowe i skasuj lub umieść zaznaczenie obok pozycji na liście poniżej. Na pewno warto usunąć zaznaczenie obok takich elementów jak: Animacje paska zadań i menu Start, Animuj formanty i elementy wewnątrz okien, Pokaż cienie pod oknami, Pokaż cienie pod wskaźnikami, Pokaz miniatury zamiast ikon, Pokaż zawartość okien podczas przeciągania, Stosuj animację podczas minimalizowania i maksymalizowania, Uruchom program Aero Peek i Włącz przezroczystość. Kliknij OK i ponownie OK, by zaakceptować zmiany.

Bez tapety i wygaszacza ekranu

Jednolity kolor pulpitu to mniejsze wymagania sprzętowe. Wprawdzie system wygląda mało ciekawie ale grafika nie zajmuje pamięci karty graficznej. Wyłącz wyświetlanie tapet i wygaszaczy ekranu, a zaoszczędzisz nieco zasobów systemowych.

Szybki Windows 7 bez efektów i dodatków

Jednolity kolor pulpitu oznacza mniej atrakcyjny wygląd ale jednocześnie oszczędność zasobów. Kolory zaś można dobierać dowolnie

1. Otwórz okno personalizacji pulpitu klikając pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Personalizuj. Kliknij przycisk Tło pulpitu u dołu okna, a następnie rozwiń listę Lokalizacja obrazu i wskaż z niej pozycję Pełne kolory.

2. Wybierz jeden ze wstępnie zdefiniowanych kolorów widocznych w centralnej części okna. Jeżeli chcesz uzyskać inną barwę kliknij łącze Więcej u dołu ekranu. Teraz masz do dyspozycji pełną paletę barw. Po określeniu jednej z nich zaakceptuj zmiany przyciskiem Zapisz zmiany. Do koloru pulpitu dostosowany zostanie automatycznie kolor paska zadań.

3. Wskazane jest także zrezygnowanie z efektu przezroczystość używanego do wyświetlania belek okien programów i narzędzi. Efekt wyłączysz usuwając zaznaczenie z opcji Włącz przezroczystość, do której dostaniesz się klikając przycisk Kolory okna w oknie personalizacji. Na koniec otwórz okno wygaszacza klikając łącze Wygaszacz ekranu i z listy Wygaszacz ekranu wybierz Brak.

Wyłączanie dźwięków systemowych

Jeżeli system nie będzie tracił czasu na odtwarzanie dźwięków, będzie mógł go zagospodarować na wykonanie innych operacji. Wyłączenie odtwarzania zaoszczędzi kolejne zasoby.

Z menu kontekstowego wyświetlonego po kliknięciu pulpitu prawym przyciskiem myszy, wybierz Personalizacja. Kliknij przycisk Dźwięki u dołu okna. Przejdź na kartę Dźwięki i rozwiń listę Schemat dźwiękowy. Ustaw Brak dźwięków. Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK.

Wyświetlaj ikony plików zamiast ich podglądu

Eksplorator Windows może wyświetlać zawartość katalogów w różny sposób. Użytkownik ma do wyboru różnej wielkości ikony, listy czy podgląd zawartości folderów i plików. Ta ostatnia opcja ułatwia wyszukiwanie danych, pozwala na przykład błyskawicznie ocenić zawartość pliku graficznego. Spowalnia jednak bardzo otwieranie danych i zawartości katalogów, opóźniając tym samym pracę. Zjawisko to można wyraźnie zaobserwować na przykład podczas zgrywania plików z różnych nośników zewnętrznych, na przykład z aparatów cyfrowych. Opcja podglądu jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć.

Szybki Windows 7 bez efektów i dodatków

W ustawieniach widoku folderów można znaleźć kilka opcji, których wyłączenie zaoszczędzi nieco zasobów

1. Uruchom Eksploratora Windows bądź kliknij dwukrotnie ikonę Komputer na pulpicie. Rozwiń menu Organizuj i kliknij pozycję Opcje folderów i wyszukiwania. Przejdź na kartę Widok, a następnie przewiń w dół listę Ustawienia zaawansowane. Umieść zaznaczenie obok opcji Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury. Zamknij okno przyciskiem OK.

Start systemu bez graficznego interfejsu

Minimalne zmniejszenie czasu uruchamiania można uzyskać wyłączając ładowanie podczas startu grafiki ekranowej. Zamiast niej na monitorze będzie widać tekstowe informacje o wykonywanych aktualnie przez system operacjach.

1. Aby zablokować wyświetlanie startowej grafiki ekranowej uruchom system, rozwiń menu startowe i wpisz polecenie msconfig. Wciśnij [ENTER]. W oknie narzędzia konfiguracji systemu przejdź na kartę Rozruch i umieść zaznaczenie w polu Rozruch bez interfejsu GUI. Kliknij OK, by zamknąć okno.

Wyłącz gadżety pulpitu

Gadżety to niewielkie programy, które dodają do systemu różne funkcje. Pozwalają obserwować wykorzystanie zasobów systemu, umieszczać na ekranie dodatkowe zegary czy informować o pogodzie. W Viście umieszczone były na pasku bocznym, w Windows 7 można wyświetlić w dowolnym miejscu ekranu. Ładowanie tych dodatków na pulpit zauważalnie opóźniaj jednak start systemu. Jeżeli możesz się bez nich obejść usuń je. Możesz wyłączyć wyświetlanie poszczególnych apletów po prostu je zamykając bądź odinstalować całą platformę gadżetów.

1. Aby to zrobić rozwiń menu startowe i kliknij Panel sterowania. W widoku kategorii uruchom aplet Odinstaluj program, w klasycznym kliknij Programy i funkcje. Wybierz łącze Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows widoczne w lewej części okna. Po załadowaniu listy elementów systemu usuń zaznaczenie obok kategorii Platforma gadżetów systemu Windows. Zaakceptuj zmiany przyciskiem OK i zrestartuj komputer.

Zmniejsz opóźnienie wyświetlania podglądu miniatur i pulpitu

Przydatną funkcja interfejsu Windows 7 jest podgląd uruchomionych programów umieszczonych na pasku zadań. Po umieszczeniu kursora myszy nad ikoną programu, na ekranie pojawia się miniaturka, w której widać zawartość okna. Domyślnie wyświetlanie tych miniatur jest jednak włączane ze znacznym opóźnieniem. Podobnie działa podgląd pulpitu. Zlikwiduj niepotrzebne opóźnienia.

Szybki Windows 7 bez efektów i dodatków

Niektóre parametry systemu można zmodyfikować tylko za pomocą rejestru

1. Rozwiń menu startowe i uruchom edytor rejestru wpisując w pole Wyszukaj programy i pliki polecenie regedit. Wciśnij [ENTER] i kliknij Tak. Otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_CURRENT_USER, ControlPanel i zaznacz klucz Mouse. Odszukaj w prawej części okna i otwórz dwukrotnie klikając wartość MouseHoverTime. Zmniejsz domyślną daną wartości. Zamiast 400 wpisz na przykład 100. To czas po jakim pojawi się podgląd, podawany jest on w milisekundach.

2. Aby przyspieszyć działanie Aero Peek czyli podglądu pulpitu, otwórz kolejno klucze: HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer i zaznacz Advanced. Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawej części okna, wybierz polecenie Nowy i Wartość Dword. Wpisz DesktopLivePreviewHoverTime i wciśnij dwukrotnie [ENTER]. Uzupełnij pole wartości liczbą 3000. Definiowanie krótszego czasu nie ma sensu, bo może powodować przypadkowe wyświetlanie zawartości pulpitu w trakcie ruchu kursora myszy. Kliknij przycisk OK, zamknij edytor rejestru i zrestartuj komputer.

Zminimalizuj opóźnienie wyświetlania menu

Zwłoka w wyświetlaniu elementów systemu nie dotyczy tylko miniatur. Podobnie skonfigurowane jest otwieranie menu startowego. Zmiana odpowiedniej wartości w rejestrze spowoduje, że menu będzie się pojawiało na ekranie natychmiast po kliknięciu.

1. Za pomocą polecenia regedit uruchom edytor rejestru. Klikając w lewej części okna otwórz kolejno następujące klucze: HKEY_CURRENT_USER, Control Panel i zaznacz Desktop. Odszukaj w prawej części okna i otwórz wartość MenuShowDelay. Wpisz nową daną wartości. Im mniejsza, tym szybciej będzie działało menu. Nie wpisuj jednak 0. Będzie ci wtedy trudno poruszać się po pozycjach menu. Użyj najlepiej wartości 1. Kliknij przycisk OK, zamknij edytor rejestru i zrestartuj komputer.