Szybki start z XML-em

Opracowanie systemu opartego na technologii XML nie jest szczególnie trudne ani pracochłonne, a większość niezbędnych narzędzi oraz dokumentację można bezpłatnie pobrać z Sieci. Poniżej prezentujemy krótki przegląd najlepszych, naszym zdaniem, produktów do tworzenia, edycji i obróbki dokumentów XML.


Opracowanie systemu opartego na technologii XML nie jest szczególnie trudne ani pracochłonne, a większość niezbędnych narzędzi oraz dokumentację można bezpłatnie pobrać z Sieci. Poniżej prezentujemy krótki przegląd najlepszych, naszym zdaniem, produktów do tworzenia, edycji i obróbki dokumentów XML.

Błyskawiczny rozwój języka XML świadczy o jego dużych możliwościach i stosunkowo niskich kosztach wdrożenia oraz eksploatacji systemów opartych na tej technologii. Gdy kilka lat temu konsorcjum W3C zaproponowało nowy format opisu dokumentów tekstowych, mało kto zdawał sobie sprawę z licznych zastosowań tego standardu. Język XML wywodzi się w prostej linii ze specyfikacji SGML (Standard Generalized Markup Language), został jednak znacznie uproszczony na potrzeby Internetu. Stosunkowo prosta struktura dokumentów XML (składają się one, podobnie jak dokumenty HTML, z tekstowych, hierarchicznych znaczników opisujących semantyczną zawartość pliku), duża elastyczność standardu, niezależność od platformy systemowej oraz spore możliwości prezentacji i przekształcania tak zapisanych danych decydują o zastosowaniach tego języka, zwłaszcza w niejednorodnych środowiskach takich jak Internet czy sieci intranetowe.

Szybki start z XML-em
Dzięki podobieństwu do popularnego HTML-u XML jest łatwy do opanowania nawet przez niezbyt doświadczonych programistów. Edycja dokumentów XML i stron napisanych w HTML-u jest zbliżona, choć inaczej przebiega ich późniejsza obróbka. Polega ona na przekształcaniu zapisanych danych tak, aby uzyskały nową formę (potrzebną np. do wizualizacji) lub zmieniły strukturę (przykładem takiego działania jest m.in. filtracja i sortowanie danych). Zajmuje się tym parser, stanowiący część przeglądarki XML lub serwera WWW.

Szybki start z XML-em
Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego standardu, należy mieć niezbędne narzędzia. Warsztat webmastera pracującego w technologii XML powinien zawierać: parser (potrzebny do faktycznego przekształcania i obróbki danych), edytor kodu (wspomagający tworzenie dokumentów i schematów XML) i przeglądarkę (wizualizuje efekt pracy i ułatwia obsługę parsera).

Wybrane edytory XML/XSL

XML w biznesie

Powodem dużego zainteresowania XML-em są jego możliwości przechowywania i przetwarzania danych biznesowych. Przemawia za nim uniwersalność i elastyczność, pozwalająca na wykorzystanie go w dowolnym niemal zastosowaniu. W praktyce jednak dominują dwa trendy rozwoju tej technologii; pierwszy to systemy wymiany informacji typu Bussiness-To-Bussines. Za pomocą XML-u możliwa jest wymiana informacji między różnymi ośrodkami informatycznymi (firmami), bez ustalania wspólnego formatu danych. Ich automatyczną konwersją zajmują się arkusze XSL; rozwiązanie to zapewnia również niezbędne metody weryfikacji i odbiorców informacji. Jedną z propozycji w tym zakresie jest promowany przez Microsoft protokół DAV (Distributed Authoring and Versioning), rozszerzenie standardu HTTP 1.1.

Drugim dużym obszarem wykorzystania platformy XML są serwisy internetowe adresowane do szerokiego kręgu odbiorców. Wszystkie publikowane w witrynie informacje przechowywane są w dokumentach XML, następnie automatycznie konwertowane (przy użyciu arkuszy XSL) na odpowiedni format docelowy - może nim być plik HTML lub np. WML (opisujący strony dla urządzeń przenośnych takich jak telefony komórkowe). Cały proces odbywa się po stronie serwera, dzięki czemu publikowane informacje stają się dostępne dla szerokiego grona użytkowników - bez względu na wykorzystywane przez nich urządzenia (może to być przeglądarka internetowa, zestaw WebTV czy telefon komórkowy). Równie dużą popularność zyskuje XML poza środowiskiem internetowym - stał się podstawą wielu języków znajdujących zastosowanie w inżynierii, medycynie i przemyśle. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem:http://www.xml.org .

Podobnie jak pliki HTML, dokumenty XML można pisać i opracowywać w dowolnym edytorze tekstowym. Większość specjalistycznych narzędzi ma jednak zestawy przydatnych funkcji, takich jak podgląd drzewa dokumentu, automatyczną konwersję formatów czy obsługę baz danych. Warto się przyjrzeć prezentowanym narzędziom, bo ułatwiają edycję i tworzenie dokumentów. Sporo jest produktów bezpłatnych lub dostępnych za niewielką opłatą rejestracyjną. Najnowsze wersje niektórych edytorów HTML (np. Allaire HomeSite 4.5, HoTMetaL 6.0) również zostały wyposażone w opcje edycji dokumentów XML. Narzędzia te mają często niezbędną dokumentację, pomocną dla niezbyt doświadczonych użytkowników.

Prosty edytor. Poza graficzną reprezentacją struktury dokumentu XML oferuje niewiele, lecz pozwala wyrobić sobie dobre nawyki przy pracy z plikami XML. Nowsza i bardziej rozbudowana wersja produktu będzie włączona do pakietu BizTalk.

Młodszy brat znanego HoTMetaLu, służący do edycji dokumentów XML. Oferuje wiele trybów edycji (znanych z innych produktów tej firmy), obsługuje arkusze XSLT i język XHTML.

Dobry, intuicyjny edytor graficzny obsługujący wiele formatów i standardów: XML, XSL, XHTML i 3DML. Funkcje wizualizacji struktury danych ułatwiają tworzenie dużych, skomplikowanych projektów.

Zestaw znakomitych, profesjonalnych narzędzi do tworzenia i zarządzania dokumentami XML. Pakiet umożliwia wykorzystanie najnowszych rozwiązań, a integracja z bazami danych (przez JDBC) pozwala uznać ten produkt za jeden z najlepszych w swej kategorii.

Szybki start z XML-em