Szybki wzrost krajów rozwijających się

W tym roku kraje rozwijające się czeka dalszy szybki wzrost gospodarczy, mimo gorszej sytuacji największych światowych gospodarek - uważają przedstawiciele Banku Światowego.

"Tempo wzrostu światowej gospodarki może zwolnić, jednak gospodarki rozwijające się powinny rosnąć się w tempie ok. 5,7% w 2005 roku" - czytamy w rocznym raporcie 2005 Global Development Finance.

Kraje rozwijające się, napędzane przez szybki wzrost w Chinach, Indiach i Rosji, w ubiegłym roku szybko przegoniły kraje bogate, z łącznym PKB rosnącym w rekordowym tempie 6,6%. Wzrost był wzmacniany przez korzystne warunki światowe i lata poprawy polityki wewnętrznej, napisał Bank Światowy w swoim raporcie.

Jednak oczekiwane spowolnienie wzrostu PKB w krajach zamożnych to 2,5%, co łącznie ze zmniejszonym popytem eksportowym, spowolni wzrost w państwach o niskich i średnich przychodach, twierdzi Bank Światowy.

Jednak ten spadek tempa wzrostu powinien zostać złagodzony przez wzrost udziałów krajów rozwijających się w globalnym rynku.

Raport ostrzega również, że duży deficyt w obrotach bieżących w USA może spowodować większe od oczekiwanego światowe spowolnienie gospodarcze, które może podkopać wzrost w krajach rozwijających się.


Zobacz również