Szybki zysk ze studiów

Edukacja uniwersytecka okazała się w ubiegłym roku jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji.

Wnioski takie płyną z raportu OECD. Roczny zwrot z inwestycji w przypadku studentów, którzy w terminie kończą studia, waha się od 6,5% we Włoszech do 17,3% w Wielkiej Brytanii. Niewiele ponad 7% wynosi zwrot z inwestycji w edukację na wyższym szczeblu w Japonii, nieco lepiej jest w Kanadzie i w Niemczech, zaś w Szwecji, Holandii, Francji, Danii i USA zwrot z inwestycji w studia wynosi od 11% do ponad 14%.

Zwrot z inwestycji obliczony został z uwzględnieniem kosztu studiów, które stanowią koszt inwestycji, zyski zaś to przychody absolwenta po opodatkowaniu. Krótszy czas studiów uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii jest jedną z przyczyn tak wysokiej opłacalności studiowania w tym kraju.