Szybko, coraz szybciej

Zasoby Internetu już od dawna nie opierają się wyłącznie na tekście oraz prostych elementach graficznych. Mnogość strumieniowych przekazów obrazu wideo oraz dźwięku coraz bardziej upodabnia Sieć do telewizji. Do komfortowego poruszania się po wszystkich zasobach "ogólnoświatowej pajęczyny" użytkownicy potrzebują znacznie wydajniejszych metod dostępu do Internetu.


Zasoby Internetu już od dawna nie opierają się wyłącznie na tekście oraz prostych elementach graficznych. Mnogość strumieniowych przekazów obrazu wideo oraz dźwięku coraz bardziej upodabnia Sieć do telewizji. Do komfortowego poruszania się po wszystkich zasobach "ogólnoświatowej pajęczyny" użytkownicy potrzebują znacznie wydajniejszych metod dostępu do Internetu.

Szybko, coraz szybciej

Karta ADSL Alcatel.

Znaczna większość polskich internautów łączy się z Siecią przez modemy analogowe. Ich prędkość, chociaż w pełni wystarczająca do korzystania z poczty elektronicznej, czy odczytywania wiadomości publikowanych w grupach dyskusyjnych, staje się wąskim gardłem w przypadku przeglądania szczególnie rozbudowanych witryn WWW czy pobierania plików o dużej objętości. Dlatego też firmy oferujące dostęp do Internetu coraz częściej starają się umożliwić klientom komunikację z Siecią za pośrednictwem stałych łączy, zapewniających szybkość transferu danych znacznie przekraczającą tę, którą można uzyskać za pomocą modemów 33,6 lub 56 Kb/s. Niestety, większość tego typu propozycji nie była dotychczas na tyle atrakcyjna cenowo, aby zyskać popularność wśród użytkowników indywidualnych.

Obecnie na rynku pojawia się coraz bogatsza oferta przeznaczona dla tych, którym nie wystarcza wydajność analogowych modemów. Prawdopodobnie pierwszą usługą tego typu był dostęp do Sieci za pomocą linii ISDN. Od chwili pojawienia się ogólnopolskiego numeru dostępowego 0202422 indywidualni użytkownicy terminali ISDN mogli korzystać z tego stosunkowo szybkiego połączenia z Internetem. ISDN, choć ma wiele zalet, nie jest optymalnym rozwiązaniem dla wielu klientów. Transfer danych na poziomie 64 - 128 Kb/s to wciąż za mało dla niektórych surferów, a konieczność płacenia za czas połączenia (analogicznie jak w przypadku tradycyjnych połączeń modemowych) stanowi dodatkowy minus dla tych, którzy przebywają online często i długo.

Od kilku miesięcy dużo się mówi się o technologii HIS opracowanej przez Ericssona. Od początku roku Telekomunikacja Polska S.A. oferuje oparte na tej technologii usługi pod nazwą szybki dostęp do Internetu. Ważną zaletą SDI jest stałe połączenie z Siecią, ale przepustowość rzędu 115 Kb/s nadal nie zadowala szczególnie wymagających klientów. Wprowadzanie rozwiązań klasy HIS to kolejny etap przejściowy. Docelowo technologie analogowe zostaną całkowicie zastąpione przez cyfrowe metody dostępu do Internetu.

Coraz większą popularność zyskuje technologia DSL, wykorzystująca infrastrukturę telefonicznych linii abonenckich. Opracowano wiele odmian tego rozwiązania, z których najbardziej obiecującą jest ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). Stosowanie ADSL dowodzi, że tradycyjne linie telefoniczne znajdują zastosowanie także w dobie szerokopasmowego dostępu do Sieci. Zastosowanie tej technologii umożliwia transmisję danych jedną parą miedzianych drutów z prędkością sięgającą 9 Mb/s.

ADSL to rozwiązanie częściowo podobne do HIS - również wykorzystywane są zwykłe łącza miedziane, a użytkownicy mają niezależny, równoległy dostęp do usług telefonicznych. Po stronie abonenta podłączenie do Sieci realizowane jest za pomocą specjalnego modemu ADSL oraz splitera, czyli urządzenia rozdzielającego pasmo częstotliwości odpowiednio na transmisję danych i "zwykłą telefonię" (pierwsze 4 kHz). Modem przyłączany jest do komputera za pomocą gniazdka RJ 45, wymaga więc karty sieciowej. Warto zaznaczyć, że urządzenie dostępowe, chociaż i w tym przypadku nazywane modemem, nie jest przenośne i nie umożliwia pracy w dowolnym miejscu, w którym jest dostęp do linii telefonicznej - wiele zależy bowiem od jej jakości.

ADSL, podobnie jak HIS, to nie tylko technologia, ale też rodzaj usługi. Można z niej korzystać po zawarciu odpowiedniej umowy z operatorem telekomunikacyjnym czy dostawcą usług internetowych. Parametry zestawianych łączy cyfrowych będą zależne od jakości istniejącego okablowania oraz w bardzo dużej mierze od odległości między abonentem a centralą telefoniczną. Najlepsze wyniki (ok. 8 - 9 Mb/s) można uzyskać wówczas, gdy długość łącza nie przekracza 2,5 km. Szybkość przepływu danych spada do około 2 Mb/s, gdy droga, którą musi pokonać sygnał od centrali do abonenta, wynosi 5,5 km. Jest to zarazem największa odległość, na jaką można zestawić połączenia ADSL.

Trudno jest w tej chwili mówić o cenach usług DSL z powodu braku świadczenia takowych na polskim rynku. Telekomunikacja Polska S.A. przy współpracy z firmą Alcatel rozpoczęły na razie próbne wdrażanie dostępu do Sieci opartego na DSL. Pierwsze instalacje prowadzone są na terenie Szczecina. Pozostaje mieć nadzieję, że jest to znak, iż wkrótce linie DSL znajdą się w ofercie polskich operatorów. Nie wiadomo jednak czy usługi te, przynajmniej początkowo, będą przeznaczone (czytaj: wycenione) dla użytkowników indywidualnych. W chwili obecnej wydaje się, iż większe szansę szybkiego spopularyzowania ma HIS. Przemawia za tym fakt, iż rozwiązanie to przeszło już fazę testów i jest dostępne jako stosunkowo niedroga komercyjna usługa.