Szyfrowanie danych nie uchroni przed odpowiedzialnością

Brytyjski sąd apelacyjny orzekł, że szyfrowanie danych znajdujących się na dysku komputera nie uchroni osoby podejrzanej od odpowiedzialności. Na żądanie policji będzie ona musiała podać prowadzącym śledztwo hasła umożliwiające odszyfrowanie danych będących przedmiotem sprawy.

Brak takiej zgody ze strony podejrzanego ma skutkować zasądzeniem dodatkowej kary pozbawienia wolności. W przypadku normalnego dochodzenia ma ona wynieść 2 lata. Natomiast jeśli sprawa zostanie określona jako zagrażająca bezpieczeństwu państwa, to dodatkowa kara może wynieść nawet 5 lat.

Sprawa dotyczyła dwóch osób, które były podejrzane o działalność terrorystyczną i które zostały skazane na areszt domowy. Nie zastosowały się one do wyroku, w związku z czym zostali oni aresztowani. Podczas przeszukania ich domów policja znalazła komputery, na których część danych została zaszyfrowana. Oskarżeni odmówili podania haseł, które umożliwiłyby ich odszyfrowanie. Powoływali się oni na zapis mówiący o tym, że nie muszą ujawniać informacji, które mogłyby ich dodatkowo obciążyć.

Sprawa została wniesiona przez RIPA, czyli brytyjski oddział policji zajmujący się zwalczaniem przestępstw związanych z nowymi technologiami. Powstały rok temu departament zajmujący się przestępstwami związanymi z szyfrowaniem danych był już niejednokrotnie krytykowany. Zarzucano mu m.in. to, że jego działalność może doprowadzić do wycieku poufnych danych udostępnianych im przez oskarżonych.