T-Mobile, Orange, Play, Plus w pociagach - który operator zapewnia najlepszą jakość usług?

Jakość mobilnych usług dostarczanych podróżującym w pociągach przez T-Mobile, Orange, Play i Plusa została przetestowana przez UKE. Zobacz, który z operatorów radzi sobie najlepiej.


UKE testuje usługi telekomunikacyjne w pociągach

Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił raport z wynikami kampanii pomiarowej mającej na celu przetestowanie jakości usług telekomunikacyjnych na głównych trasach kolejowych w Polsce. "117 godzin testów, 8500 przejechanych kilometrów, 10 tysięcy wykonanych połączeń głosowych i tyle samo prób transmisji danych." - oto główne dane świadczące o skali przedsięwzięcia.

Co było badane?

Uczestniczący w pomiarach skupili się na "skuteczności połączeń, czasie wykonania połączenia, ilości połączeń przerwanych i jakości mowy dla usługi głosowej oraz prędkości transmisji danych, opóźnieniach pakietów danych, zmienności opóźnień pakietów danych i utraty pakietów danych dla usługi transmisji danych".

Jakie wnioski płyną z raportu?

Czytając raport znajdziecie podsumowującą tabelę prezentującą wskaźniki jakości usług wyznaczone dla czterech operatorów: T-Mobile, Orange, Play, Plus.

T-Mobile, Orange, Play, Plus w pociagach - który operator zapewnia najlepszą jakość usług?

Wartości głównych wskaźników jakości dla przeprowadzonego badania. Wyniki prędkości transmisji danych (downlink i uplink) w przypadku Orange i T-Mobile skorygowane o wpływ nałożonych próbek

pomiarowych

"Generalnym wnioskiem z przeprowadzonego badania na trasach kolejowych jest to, że wszyscy czterej operatorzy uzyskują wyniki na zbliżonym poziomie, dla poszczególnych wskaźników jakości usług" - czytamy w raporcie.

Wskaźniki użycia technologii, dostępności sieci i poziom sygnału radiowego

Testujący zmierzyli też wskaźniki użycia technologii, dostępności sieci i poziom sygnału radiowego. Stwierdzili znaczny udział GSM w połączeniach głosowych i UMTS w transmisji danych, co tłumaczą niesprzyjającym inwestycjom lokalizacjom, ponieważ trasy kolejowe przebiegają z dala od głównych skupisk ludzkich.

Niedostępność usług

Testujący sprawdzili też jak jest z dostępnością usług poszczególnych operatorów. Wyznaczyli tzw. niedostępność usług, która została zdefiniowana jako "procent czasu badania kiedy terminal nie mógł zalogować się do sieci". Tutaj zdecydowanie wyróżnił się Play: posiada największą dostępność usług głosowych i zdecydowanie największą niedostępność usług transmisji danych.

Zachęcam was do zapoznania się ze szczegółowym raportem. Znajdziecie go na stronie UKE.