T-Mobile naciągał klientów na dodatkowo płatne usługi. Zapłaci 15 mln zł kary

Prezes UOKiK uznał, że T-Mobile nie uzyskał wyraźnej zgody na uruchomienie dodatkowo płatnych usług naruszając tym samym zbiorowe interesy konsumentów. Nałożył na operatora 15 mln zł kary.

AKTUALIZACJA (05.01.17 r.)

Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożył na T-Mobile 15 mln zł kary.

Więcej informacji: UOKiK

_____________

T-Mobile Polska przy podpisaniu umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych domyślnie aktywuje usługi (takie jak „Granie na Czekanie”/„Szafa Gra”, „Prenumerata”), z których można korzystać nieodpłatnie przez pewien okres promocyjny. Po jego minięciu klient musi się liczyć z dodatkowymi opłatami chyba, że sam zrezygnuje z wspomnianych usług np. poprzez wysłanie SMS lub kontakt z Biurem Obsługi Abonenta. Jest więc zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów, pomimo że podczas zawierania umowy nie był proszony o zgodę na dodatkowe płatności. Ten brak wyraźnej zgody na uruchomienie dodatkowo płatnych usług wzbudził zainteresowanie ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który postanowił wszcząć postępowanie przeciwko T-Mobile Polska podejrzewając, że doszło do naruszenia zapisów ustawy o prawach konsumenta.

"...przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy." - czytamy na stronie UOKiK.

Co grozi T-Mobile Polska?

Wydanie przez UOKiK decyzji zakazującej postępowanie w opisany wyżej sposób oraz określającej środki usunięcia trwających skutków bezprawnej praktyki. Dodatkowo Urząd może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.