TEAC - DVD-RW, TEAC - DVD+RW

Europejski oddział firmy TEAC przedstawił nową, dwuformatową nagrywarkę DVD o symbolu DV-W58G.

Parametry nagrywarki DV-W58G przedstawiają się następująco:

Prędkości zapisu

- DVD+R: 8x;

- DVD+RW: 4x;

- DVD-R: 4x;

- DVD-RW: 2x;

- CD-R: 40x;

- CD-RW: 24x;

Prędkości odczytu

- DVD-ROM (jednowarstwowe SL): 12x;

- DVD-ROM (dwuwarstwowe DL): 8x;

- DVD+/-R/RW; 6x

- CD-R/ROM/DA 40x;

- CD-RW 32x;

Czasy dostępu

DVD-ROM: 160 ms;

CD-ROM: 160 ms;

Rozmiar bufora - 2 MB

Przewidywana cena nowej nagrywarki TEAC to 180 EUR.

Więcej informacji: http://www.teac.com


Zobacz również