TOP TSR 2003-2007. Panel Dyskusyjny CEO na Giełdzie Papierów Wartościowych

CEO Magazyn Top Menedżerów po raz kolejny publikuje ranking TOP TSR. TSR (Total Shareholder Return) to jeden z najpopularniejszych na świecie wskaźników oceny atrakcyjności spółki. Pokazuje stopę zwrotu osiąganą przez inwestorów w pewnym okresie z posiadanych akcji przedsiębiorstwa, uwzględniając nie tylko wzrost wartości akcji, ale też inne formy wzrostu wartości, jak dywidendy czy wykup akcji własnych.

Wyniki rankingu zostały przedstawione 3 lipca 2008 podczas Panelu

Dyskusyjnego. Uczestnicy Panelu dyskutowali o tym, jak w praktyce

wykorzystać całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy jako miernik

oceny rezultatów spółki kapitałowej, czyli TSR.

Panel CEO TOP TSR 2003-2007, 3 lipca 2008 r., WGPW

Panel CEO TOP TSR 2003-2007, 3 lipca 2008 r., WGPW

W rankingu TSR 2003-2007 zwyciężyli:

- BEST SA, miejsce pierwsze

- Vistula i Wólczanka SA, miejsce drugie

- Stalprodukt SA, miejsce trzecie

W subrankingach zwyciężyły spółki:

- Wawel SA, w kategorii WIG Spożywczy

- Macrologic SA, w kategorii WIG Informatyki i TechWIG

- Polimex-Mostostal SA, w kategorii WIG Budownictwo

- Getin Holding SA, w kategorii WIG Banki

- TIM SA w kategorii WIG 80

- Vistula i Wólczanka SA w kategorii WIG 40

- Polimex-Mostostal SA, w kategorii WIG 20