TP SA - olbrzymia kara za łączenie neostrady i telefonii

Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podpisała dziś decyzję, w wyniku której na Telekomunikację Polską nałożona została kara w wysokości 100 mln złotych. TP SA została ukarana za nieuprawnione łączenie usługi dostępu do Internetu neostrada tp z usługami telefonicznymi.

W dostępnym na stronie internetowej Urzędu oświadczeniu czytamy: "Sprzeczne z prawem telekomunikacyjnym wiązanie ofert prowadziło do naruszenia przepisów nakładających na TP S.A., jako operatora posiadającego znaczącą pozycję rynkową, obowiązku kształtowania ceny usług na podstawie kosztów ich świadczenia, według przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów zrozumiałych dla użytkowników. Ceny za usługi neostrada tp oraz wysokość abonamentu telefonicznego mogłyby zostać ustalone według tych kryteriów w sytuacji, gdyby TP S.A. rozdzieliła świadczenie tych usług, zaprzestając uzależniania świadczenia jednej usługi (neostrada tp) od zawarcia umowy o świadczenie innych usług (usług telefonicznych)."

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dostawca usług nie może uzależniać zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych od zawarcia przez użytkownika kolejnej umowy o świadczenie innych usług. Tak wysoka kara jest, jak wynika z uzasadnienia prezesa UKE, konsekwencją zarówno wiązania przez TP SA ofert jak i "nieprzejrzystości w zakresie opłat za poszczególne, powiązane ze sobą ofertowo usługi." W wyniku tego, dowodzi UKE, ceny usług w ramach powiązanych ze sobą ofert "nie są ustalane na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów."

TP SA, zdaniem UKE, naruszyła również zasady przejrzystego kształtowania cen - w sytuacji, gdy część opłat uiszczanych przez klientów neostrady tp alokowana była w innej usłudze telekomunikacyjnej, "nie jest jasne, za jakie usługi płaci abonent".

Więcej informacji: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Aktualizacja: 26 września 2006 09:39

TP SA: Kara nałożona na TP w związku z neostradą jest bezprawna

Telekomunikacja Polska zapowiedziała odwołanie od decyzji prezesa UKE, nakładającej na firmę karę 100 mln zł, informuje Biuro Prasowe TP. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy: "Decyzja UKE jest bezpodstawna. Zarzuty UKE dotyczące nieprzejrzystości cen neostrady tp i abonamentu telefonicznego oraz braku oparcia ich o koszty nie są zgodne z prawdą i nie znajdują podstawy prawnej."

TP SA informuje ponadto, iż w wyniku przeprowadzonego niedawno w firmie audytu kosztowego nie stwierdzono nieprawidłowości w kształtowaniu cen, ani nie wykazano przypadków ponownego wliczania kosztów jakiejkolwiek usługi w cenę innej usługi.

"Argument, że TP jako operator posiadający znaczącą pozycję rynkową, ma obowiązek "kształtowania ceny wszystkich usług na podstawie kosztów ich świadczenia" oznacza, że UKE traktuje neostradę tp jako usługę regulowaną, podczas gdy nie ma takich uprawnień.", czytamy w komunikacie TP SA.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: