TP: promocja połączeń internetowych dla szkół przedłużona

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował, że Telekomunikacja Polska zamierza kontynuować program "Edukacja z Internetem - wdzwoń szkołę".

W ramach programu szkołom co miesiąc przyznawany jest rabat w wysokości 30 godzin połączeń telefonicznych z Internetem na jednej linii telefonicznej. Inicjatywą objęte są wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

"Edukacja z Internetem - wdzwoń szkołę" to akcja realizowana na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 2004 roku między Telekomunikacją Polską a Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu. Prezes UKE uznał, że kontynuacja tego programu spełnia warunek usługi powszechnej w zakresie uwzględnienia możliwości ekonomicznych użytkowników końcowych (w tym przypadku szkół), w związku z czym może ona zostać wprowadzona w życie przez Telekomunikację Polską.