TP zwiększy prędkości neostrady

Pojawiły się informacje, że Telekomunikacja Polska od 8 stycznia rozpocznie akcję darmowego podnoszenia prędkości dotychczasowym abonentom neostrady tp. Akcja obejmie prawie wszystkich dotychczasowych użytkowników.

TP zamierza znacznie zwiększyć prędkości dotychczasowym klientom. Pierwsi klienci mają zostać nią objęci już 8 stycznia a ostatni - 8 kwietnia. Zwiększenie prędkości odbędzie się bezpłatnie bez potrzeby podpisywania aneksów do dotychczasowych umów.

Wszyscy użytkownicy posiadający dotychczas przepustowość do 640kb/s osiągną teraz 1Mb/s. Klienci, korzystający z opcji 1 Mb/s i 2 Mb/s otrzymają, odpowiednio, 2 i 6 Mb/s. Akcja nie obejmie tych, którzy już podpisali umowy na 6 Mb/s, maja umowy na czas nieokreślony, do końca umowy zostało im mniej niż 14 dni lub korzystają a usług neostrada plus, multipakiet plus albo programów "Edukacja z Internetem" i "neostrada tp na godziny".

Niestety, zwiększenie prędkości transferów nie będzie się wiązało z analogiczną zmianą limitu pobranych danych. Klienci nie będą mieli również wpływu na to, kiedy dokładnie prędkość ich połączeń zostanie zwiększona. Wyższe miejsce w "kolejce" zajmą ci użytkownicy neostrady tp, którym do końca umowy zostało mniej czasu. Innymi słowy, im bliżej do końca umowy, tym wcześniej prędkość usługi zostanie zwiększona.


Zobacz również