TVN zapłaci 200 tys. zł. kary za wyemitowanie docenionego przez feministki porno

Emitując film pornograficzny „Siła pożądania” stacja TVN naruszyła zdaniem KRRiT ustawę o radiofonii i telewizji.

W Polsce obowiązuje ustawa o radiofonii i telewizji, której zapisy powinny być przestrzegane przez dostawców usług medialnych. Czuwa nad tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która właśnie poinformowała o nałożeniu kary finansowej na TVN za naruszenie art. 18 ust. 4 wspomnianej ustawy, który brzmi:

"Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc"Czym tak konkretnie podpadł TVN?

Emisją w programie TVN Style 26 sierpnia 2013 roku o godz. 23.15 filmu pt. „Siła pożądania”, który, jak podkreśla w opublikowanym komunikacie KRRiT, otrzymał w 2012 roku feministyczną nagrodę dla filmu pornograficznego w Toronto.

Stacja próbowała się bronić tłumacząc, że film „Siła pożądania” to nowoczesne, erotyczne kino dla kobiet oraz twierdząc, że "pojęcie treści pornograficzne podlega subiektywnej ocenie, a jego znaczenie jest uwarunkowane przede wszystkim kulturowo, w związku z czym brakuje jednoznacznych kryteriów do oceny, czy dany przekaz je zawiera".

KRRiT nie zgodziła się z tym stanowiskiem, co znalazło odzwierciedlenie w nałożeniu wspomnianej kary finansowej w wysokości 200 tys. złotych.