Tablica dla przejrzystości

Według Forrester Research największą porażką dotychczasowego zarządzania IT jest niemożność udzielenia klarownych odpowiedzi na podstawowe pytania przełożonych: "Nad czym wszyscy w dziale IT pracują?" albo "Dlaczego projekt wymaga większego finansowania?"

Analitycy proponują jako rowiązanie utworzenie zintegrowanej tablicy rozdzielczej zarządzania IT. Według badania Forrester Research, jej utworzenie pozwala menedżerom IT na 30-proc. redukcje biznesu, przy jednoczesnym podniesieniu wartości o 10 - 15% w pierwszym roku wprowadzenia narzędzia. "Bez nadania takiej, zrozumiałej dla pozostałych zarządzających, przejrzystości swoim działaniom, CIO nie mają dość zarządzają informacją aby zasiadać w zarządzie. Co więcej - ryzykują, że zostaną zastąpieni przez kogoś potrafiącego zarządzać w sposób przejrzysty zasobami, czy to wewnętrznie czy na zewnątrz organizacji" - stwierdzają analitycy.


Zobacz również