Tabliczka dla grafika

Tablety graficzne stały się nieodzownym narzędziem dla ilustratorów i projektantów. Tablet może symulować użycie pędzli i kredek, a dokonanie właściwej konfiguracji pozwala zwiększyć wydajność.

Tablety graficzne stały się nieodzownym narzędziem dla ilustratorów i projektantów. Tablet może symulować użycie pędzli i kredek, a dokonanie właściwej konfiguracji pozwala zwiększyć wydajność.

<b>Widok na ocean</b> Do stworzenia tego widoku użyto pędzli Round Camelhair, Smeary Flat i Opaque Flat. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe dzięki tabletowi reagującemu na nacisk i przekrzywienie piórka.

<b>Widok na ocean</b> Do stworzenia tego widoku użyto pędzli Round Camelhair, Smeary Flat i Opaque Flat. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe dzięki tabletowi reagującemu na nacisk i przekrzywienie piórka.

Chyba najpopularniejszymi tabletami na rynku są urządzenia firmy Wacom, które umożliwiają regulację siły nacisku oraz dopasowanie ustawień, co daje pełną kontrolę nad projektem.

Praca pod naciskiem

Ponieważ każdy artysta ma inny styl pracy, konieczne jest "wyszkolenie" tabletu dla dokładnej interpretacji ruchu ręki użytkownika. Jeżeli odkryjesz, iż ruchy pędzla zmieniają kolor, od ciemnego, do jasnego bez żadnych tonów pośrednich, to prawdopodobnie należy dokonać regulacji ustawień nacisku.

Uczenie tabletu Pierwszym krokiem do polepszenia czułości tabliczki jest zmiana krzywej nacisku. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, wywołaj tablicę kontrolną Wacom Tablet (w systemie OS X otwórz teczkę Wacom w folderze Applications i kliknij dwukrotnie ikonkę Wacom Tablet; w systemie OS 9 tablicę znajdziesz w Control Panels). Kiedy pojawi się okno konfiguracji, wybierz piórko z listy Tool i przejdź do zakładki Tip Feel.

Aby dokonać zmian ustawień gumki, użyj zakładki Eraser Feel. Jeżeli wszystkie parametry powinny być oparte na typowym ruchu użytkownika, kliknij przycisk More Option i narysuj kreskę w obszarze rysowania po prawej stronie. Krzywa nacisku (położona w środku) zmieni odpowiednio swój kształt. W czasie rysowania szkiców ołówkiem wolę delikatniejszą krzywą nacisku, gdyż umożliwia mi to uzyskanie lepszych efektów cieniowania. Aby uzyskać taką krzywą, początkowo rysuję bardzo lekko, stopniowo zwiększając nacisk. Przetestowanie ustawień jest możliwe poprzez okno szkicowania po lewej. Jeżeli nie jesteś zadowolony, powtórz cały proces.

Śledzenie pędzla Jeżeli używasz programu Procreate Painter 7, możliwa jest jeszcze dokładniejsza regulacja czułości tabliczki dzięki funkcji Brush Tracking. Ta opcja umożliwia zmianę takich parametrów, jak nacisk piórka i prędkość ruchu pędzla. Ponieważ w czasie rysowania wstępnych szkiców rysuję szybciej i mocniej niż w czasie dokonywania ostatnich zmian, to przed rozpoczęciem rysowania resetuję ustawienia Brush Tracking.

Aby użyć opcji Brush Tracking, użyj menu Edit: Preferences: Brush Tracking i narysuj ciągłą kreskę w oknie. Im wyższe ustawienia Pressure Power, tym bardziej czuły Painter. Ustawienie Pressure Power na maksimum pozwala na przykład na tworzenie delikatnych kresek lub subtelnych cieni przy użyciu pędzli z grupy Pencils.

Po zakończeniu regulacji kliknij OK, a Painter dokona zmiany opcji. Ustawienia Brush Tracking są zachowywane aż do momentu ich zresetowania.

Potęga przycisków

<b>Różne ruchy</b> Painter 7 pozwala na uzyskanie efektów przypominających użycie tradycyjnych pędzli. Pędzel Opaque Flat (A) zmienia się w zależności od pochylenia i obrotu piórka. Z kolei pędzel Opaque Bristle Spray (B) rozszerza się na wierzchołkach zakrzywień w zależności od nachylenia.

<b>Różne ruchy</b> Painter 7 pozwala na uzyskanie efektów przypominających użycie tradycyjnych pędzli. Pędzel Opaque Flat (A) zmienia się w zależności od pochylenia i obrotu piórka. Z kolei pędzel Opaque Bristle Spray (B) rozszerza się na wierzchołkach zakrzywień w zależności od nachylenia.

Dzięki przyciskom na górze tabletu Intuos można wykonywać typowe zadania (takie jak kopiowanie i zapisywanie), a także dopasowywać ustawienia piórka. Również samo piórko i2 Grip ma trzy programowalne przyciski: zaokrąglona końcówka (która domyślnie służy jako gumka) oraz długi przycisk na piórku, który pełni dwie funkcje. Dolna część przycisku służy domyślnie jako dwukrotne kliknięcie, podczas gdy górna część emuluje użycie klawisza Control, co daje szybki dostęp do kontekstowych menu w Adobe i Painterze. Dzięki tablicy kontrolnej Wacom Tablet możliwa jest zmiana domyślnych ustawień przycisków.

Dziki i wolny W czasie wykonywania zdecydowanych i szybkich uderzeń pędzlem możliwe jest przypadkowe wciśnięcie jednego z przycisków. Czasowe wyłączenie przycisków jest możliwe poprzez zakładkę Tool Buttons w tablicy kontrolnej. Kiedy pojawi się okno Tool Buttons, w obu rozwijanych menu dla przycisków piórka wybierz Ignore.

Szybki dostęp Jeżeli dane zadanie wymaga użycia różnych narzędzi i pędzli (na przykład w czasie retuszowania), przyciski piórka pozwolą szybko uzyskać do nich dostęp. Zalecam pozostawienie domyślnej funkcji górnego przycisku (emulacja klawisza Control), natomiast dolna część przycisku może posłużyć jako inny klawisz kontrolny lub przydatny skrót klawiaturowy. Pracując w Photoshopie lub Painterze, można go skonfigurować na emulację klawisza Option, dzięki czemu przełączanie między narzędziami Brush i Eyedropper będzie błyskawiczne.