Tajemniczy świat PDF

Pojawienie się wersji 4.0 programu Acrobat firmy Adobe zostało powitane z entuzjazmem przez ludzi profesjonalnie zajmujących się kreacją. Kolejna wersja programu Acrobat, który umożliwia konwersję dowolnego dokumentu do formatu PDF, jest dopracowana i, w porównaniu z poprzednimi inkarnacjami tego produktu, przyjazna dla użytkownika. Nowe funkcje Acrobata wzbudzają zainteresowanie wielu profesjonalistów.


Pojawienie się wersji 4.0 programu Acrobat firmy Adobe zostało powitane z entuzjazmem przez ludzi profesjonalnie zajmujących się kreacją. Kolejna wersja programu Acrobat, który umożliwia konwersję dowolnego dokumentu do formatu PDF, jest dopracowana i, w porównaniu z poprzednimi inkarnacjami tego produktu, przyjazna dla użytkownika. Nowe funkcje Acrobata wzbudzają zainteresowanie wielu profesjonalistów.

Trudno powiedzieć, dlaczego tak niewielu producentów pomyślało o rozszerzeniu programu za pomocą dodatkowych narzędzi. A przecież istnieje ich całe mnóstwo, od potężnych pakietów komercyjnych do shareware'u, przystosowanych do podpięcia do Acrobata lub pracy równoległej. W artykule tym postaramy się przybliżyć wam tajemniczy świat plug-inów i narzędzi do Acrobata. Nawet jeśli twoja współpraca z Acrobatem układa się dobrze, weź pod uwagę, że używany przez ciebie software ma jeszcze wiele niezgłębionych możliwości.

Przeglądarki

Nowy ACROBAT

Adobe Acrobat 4.0 szczyci się wieloma możliwościami, od zaznaczania i opatrywania dokumentów uwagami, poprzez tworzenie formularz sieciowych w formacie PDF, do ostatecznej edycji tekstów i obrazów w plikach PDF oraz intergracji formatu z serwerami sieciowymi i e-mailem. Użytkownicy Windows otrzymali wraz z wersją 4.0 dodatkowe narzędzie, umożliwiające stosowanie opcji zabezpieczeń i cyfrowych podpisów. Adobe stara się udostępnić te narzędzia użytkownikom Maca. W skład pliku instalacyjnego wchodzą wersje beta następujących plug-inów: Web Capture, Digital Signatures, Compare Pages i Send Mail. Program ten możesz uzyskać pod adresem

www.adobe.com/products/acrobat/acr4diff.html , a informacje wysyłane przez producenta będą cię informować opojawieniu się kolejnych plug-inów.

Jednym z bardziej zaskakujących aspektów oprogramowania dodatkowego jest to, że nie musimy się wcale ograniczać do używania Acrobata lub Acrobat Readera. Kod źródłowy Adobe jest na tyle otwarty, że możliwe jest tworzenie programów odpowiadających wymaganiom komercyjnych produktów firmy. Istnieje sporo przeglądarek, z których część działa na odmiennych systemach operacyjnych.!PDF jest przeglądarką przeznaczoną dla systemu RiscOS, BePDF dla BeOS, PDFViewer pracuje w ramach NeXTSTEP/OpenStep, a OmniPDF w syste-mie Rhapsody. Większość systemów operacyjnych odczytuje pliki PDF przy użyciu przeglądarek. Powinniśmy zatem odnaleźć przeglądarkę odpowiada-jącą wymaganiom naszego systemu i odpowiednio ją wykorzystać. Jedną z opcji międzyplatformowych jest jPDF firmy ReUse - działająca w Javie przeglądarka plików PDF, która nie wymaga instalowania Acrobat Readera.

Modyfikacja dokumentu i produkcja

Istotna część produktów, które możemy podłączyć do Acrobata, znacznie podnosi ogólną wydajność programu. Enfocus Guides firmy Enfocus wykorzystuje siatki do definiowania prostokątnego obszaru strony PDF. Może być użyty przy określaniu obszaru zadruku, cięć, obszarów zabezpieczonych, wymiennych itd. Program umożliwia stosowanie różnokolorowych siatek w jednym dokumencie i zachowywanie ich z myślą o przyszłym wykorzystaniu.