Tajny agent trzyma pieczę nad tonerem

Xerox opracował środek chemiczny - zwany przez firmę E-Agent - który pozwala na szybsze niż dotychczas rozdzielanie cząsteczek tonera podczas jego produkcji. Zastosowanie E-Agenta pozwala na zaoszczędzenie nawet 22 procent energii elektrycznej.

E-Agent (źródło: Xerox)

E-Agent (źródło: Xerox)

Xerox szacuje, że dzięki E-Agentowi, w 2008 roku firma oszczędzi 30 milionów kilowatogodzin prądu elektrycznego i wyemituje do atmosfery o 18 tysięcy ton mniej dwutlenku węgla. Jest to o tyle istotne, że produkcja tonera stanowi w korporacji jeden z najbardziej energochłonnych procesów.

Posklejaną mieszaninę elementów wchodzących w skład tonera trzeba bowiem podzielić na podobne pod względem wielkości fragmenty. E-Agent skraca ten proces ("mielenia") nawet dwukrotnie.

Warto przy okazji dodać, że przy standardowym wydruku tego artykułu, na kropkę przeznaczanych jest ok. 50 cząsteczek tonera.