Tajny diagnosta

W systemie Windows 98 znajduje się nieudokumentowany program diagnostyczny, który okazuje się bardzo przydatny przy rozwiązywaniu niemal wszelkich możliwych problemów dotyczących warstwy sprzętowej systemu.

W systemie Windows 98 znajduje się nieudokumentowany program diagnostyczny, który okazuje się bardzo przydatny przy rozwiązywaniu niemal wszelkich możliwych problemów dotyczących warstwy sprzętowej systemu.

Tajny diagnosta

HWiNFO - nieudany, dosowy klon HWINFO.

Microsoft Hardware Diagnostics Tool ukryty pod postacią wykonywalnego pliku HWINFO.EXE to rzeczywiście supertajny szpieg-diagnosta, w dodatku z pozornym... sobowtórem. Program jest rzeczywiście głęboko ukryty, bo np. prawdopodobnie nieświadomy jego istnienia, słowacki programista M. Malik utworzył dosowe narzędzie o tej samej nazwie HWiNFO - Hardware Info Program 4.6.2 i nadal je rozbudowuje. Oba programy dzieli jednak różnica klasy. O ile utajniony moduł Microsoftu jest przykładem doskonałej roboty (choć ma też pewne niedoróbki), o tyle HWiNFO (małe "i") jest przy nim tylko próbą narzędzia typu "System Information". Nie daje się uruchomić w dosowym oknie Windows, wymaga prawie 500 KB pamięci podstawowej - przy większej liczbie zainstalowanych sterowników nie można go w ogóle użyć.

Tajny diagnosta

Utjniony diagnosta "bez papierów".

HWINFO.EXE tworzy szczegółowe raporty o zasobach systemowych, podobnie jak narzędzie typu "System Information" dostępne z menu Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe| Informacje o systemie (MSINFO32.EXE). Podstawową różnicą będącą jednocześnie główną zaletą HWINFO jest sposób klasyfikowania i prezentacji zwykle dość obszernych informacji. HWINFO pokazuje wszystko w jednym oknie, a więc informacje z różnych klas systemu można łączyć, wspólnie analizować i drukować. Nie jest to możliwe przy wielookienkowym wyświetlaniu w MSINFO32.EXE i jego hierarchicznej strukturze z opcjami Zasobów sprzętowych, Składników i Środowiska oprogramowania w oknie głównym "Informacje o systemie Microsoft". Na plus dla MSINFO32.EXE trzeba zapisać wszechstronność, podczas gdy HWINFO.EXE zajmuje się wyłącznie sprzętem i jego sterownikami.

Aby uruchomić HWINFO, trzeba w linii poleceń okna "Uruchom" z menu Start | Uruchom wpisać hwinfo.exe /ui (pamiętając o spacji przed ukośnikiem). Po kilkunastosekundowej analizie typowego systemu pojawia się okno raportowe "Usługa Informacji o sprzęcie Windows" z kompletem informacji dotyczących wersji systemu operacyjnego oraz wszystkich urządzeń systemu w ponad dwudziestu kategoriach (m.in. system, sieć, protokoły sieciowe, klienci i serwisy sieciowe, grafika i monitor, kontroler dyskietek, napędy dyskowe, taśmowe i ich kontrolery, CD-ROM, adaptery SCSI, porty (w tym USB), drukarki, mysz i klawiatura).

Gdy informacje wymagają kategoryzacji, wybieramy z menu Widok odpowiednią kategorię: "Wszystkie urządzenia", "Urządzenia z problemami", "Pod-sumowanie zasobu", "Weryfikacja pliku" lub "Urządzenia bieżące". Przy wy-borze pierwszej z nich aktywna staje się dodatkowa opcja filtrująca w menu Filtr, która pozwala na szczegółowe określenie zakresu analizy, zawężając ją do określonych klas, np. tylko do "Klasy urządzeń wejściowych", "Klasy pamięci masowych", "Klasy portów", "Klasy wyświetlania", "Klasy multimediów", "Klasy sieci" i jeszcze dwóch dodatkowych "Różne" i "Pozostałe".

Wybierając "Podsumowanie zasobu", HWINFO generuje raport z informacjami o pamięci, w tym o uruchomionych kluczach Rejestru, wolnych przerwaniach IRQ, wolnych kanałach DMA, adresach wejścia/wyjścia do określonych urządzeń (I/O:device), adresowej lokalizacji danych (sterowników urządzeń) w pamięci (memory: device) oraz o przypisaniach przerwań i kanałów DMA poszczególnym urządzeniom (IQR:device oraz DMA:device). Na liście znajdziemy również nazwy wszystkich aplikacji, które Win-dows uruchamia automatycznie podczas startu.

Wprawdzie Microsoft nie oferuje obsługi technicznej swojego utajnionego mo-dułu, jednak włączone do HWINFO.EXE opcje edycyjne, możliwość wyszukania określonego łańcucha znaków oraz opcja drukowania całości raportu lub (poprzez schowek) tylko wybranego zaznaczonego fragmentu, predystynuje go do używania w zakresie diagnostyki sprzętowej.

Fragment raportu

<FONT COLOR="0000CC">Class: Net

DeviceDesc: Karta Dial-Up

<FONT COLOR="CC0000">Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\ROOT\NET000

<FONT COLOR="00AA00">Hardware Resource Section

Inst2 resources:

Alloc resources: None

<FONT COLOR="0000CC">Extra Registry information Section

<FONT COLOR="CC0000"> Driver Information section

- Driver: Net000

- DriverDate: 5-16-1998

- Driver: pppmac.vxd

- File Size: 230973 (0x3863D)

- File Date: 5/16/1998 5:1 PM

- CompanyName: Microsoft Corporation

- FileVersion: 4.10.1998

- FileDescription: Sterownik Windows protokołu Virtual PPP

Tylko w jednym HWINFO przegrywa z modułem systemowym: nie zapisuje "historii" instalowanych w systemie sterowników, dlatego, posługując się tylko nim, trudno znaleźć sprzętową przyczynę ewentualnego błędu czy konfliktu. Wtedy przydatny jest systemowy Kontroler Rejestru SCANREG.EXE dostępny w katalogu \Windows\Command, zwłaszcza że wbudowana opcja Plik | Importuj dane z Rejestru (DAT i REG) w HWINFO działa źle albo w ogóle nie działa. Ale nieudokumentowanemu narzędziu... w Rejestr się nie zagląda...