Tak daleko, tak blisko...

NetOp Remote Control Version 6.5 firmy Danware Data to nowoczesny program do zdalnej (Remote Control) i jednoczesnej kontroli wielu komputerów PC pracujących z różnymi systemami operacyjnymi w sieciach LAN, WAN lub ISDN z różnymi protokołami komunikacyjnymi.

NetOp Remote Control Version 6.5 firmy Danware Data to nowoczesny program do zdalnej (Remote Control) i jednoczesnej kontroli wielu komputerów PC pracujących z różnymi systemami operacyjnymi w sieciach LAN, WAN lub ISDN z różnymi protokołami komunikacyjnymi.

NetOp dostępny jest dla DOS-u, Windows, OS/2, które mogą być dowolnie krzyżowane. Oznacza to, że na przykład z Windows można kontrolować komputer, w którym zainstalowany jest, powiedzmy, tylko OS/2 lub sam DOS.

NetOp 6.5 jest w pełni zgodny nie tylko z 32-bitowymi Windows 95/98/NT/2000, ale także z 16-bitowym Windows 3.1x.

W uproszczeniu: zdalna kontrola polega między innymi na tym, że zawartość ekranu zdalnego komputera jest wyświetlana na ekranie monitora użytkownika, który nadzoruje tę maszynę. Klawiatura użytkownika (nadzorującego) zachowuje się przy tym tak, jakby była klawiaturą zdalnej (nadzorowanej) maszyny. Zmiany w wyglądzie ekranu są przesyłane w postaci danych, których ilość - w celu osiągnięcia maksymalnych prędkości - zredukowano w NetOpie do minimum.

Tak daleko, tak blisko...
W specjalnej wersji NetOp School można tablicę szkolną zastąpić połączonymi w sieć stacjami z NetOpem. Dowolne zmiany na ekranie prowadzącego lekcję czy prezentację nauczyciela są widoczne w czasie rzeczywistym na monitorach uczniów, a na przykład wyniki pracy jednego ucznia mogą być łatwo udostępniane pozostałym.

Bezpieczeństwo pracy jest takie, jakie zapewnia WNT (Windows Security Management), co oznacza, że połączenie z hostem następuje po podaniu hasła i weryfikacji praw(a) dostępu, które z kolei mogą być przydzielane indywidualnie lub grupom użytkowników. Dodatkowo, podczas połączenia blokowane są wszelkie pliki konfiguracyjne. Dzięki nowemu narzędziu NetOp Deployment Utility (NDU), od wersji 6.5 można z poziomu jednego klienta (hosta) z Windows 2000/NT przeprowadzić rozproszoną instalację na wszystkich komputerach, a także zdalnie skonfigurować NetOpa tylko na wybranych stanowiskach.

W najnowszej wersji, oprócz przyspieszonej pracy, NetOp oferuje także nowy wygląd interfejsu użytkownika, zaawansowany funkcjonalnie, a banalnie prosty (dzięki mechanizmowi "ciągnij i upuść") w obsłudze program do transmisji plików, bardzo przydatną opcję Cry for help do systemu pomocy oraz możliwość prowadzenia konferencji tekstowych i z wykorzystaniem głosu (audio chat).

NetOp 6.5 obsługuje wszystkie ważne protokoły komunikacyjne modemów analogowych (w tym winmodem, null modem, AT, TAPI) ISDN (CAPI 1.1 i 2.0), NetBIOS (Microsoft, Novell, IBM), IPX, TCP/IP oraz obsługi portu na podczerwień IrDA (Windows 98/2000). Jak wykazują testy, obecna wersja jest o 50-70 procent szybsza od poprzednich. Sprzyjają temu między innymi: kompresja danych na poziomie definiowanym przez użytkownika, bezpośredni transfer wywołań GDI oraz buforowanie ekranu.

Tak daleko, tak blisko...
Zmodyfikowany GUI udostępnia wiele nowych funkcji, które jednak nie komplikują obsługi programu. Panel kontrolny programu klienta (Guest) zawiera łatwe w nawigacji karty dialogowe, które można konfigurować odpowiednio do wymaganej hierarchii. Zdalna administracja, transfer plików, konferencje tekstowe i głosowe mogą teraz być przeprowadzone niezależnie od siebie, okna administrowanych systemów umieszczone są w odrębnych oknach dialogowych na ekranie komputera zarządzającego. Wykorzystując mikrofon i głośniki komputera, można przeprowadzić konfe-rencję głosową (audio chat) pomiędzy komputerami klientów i hostem.

Przydatną nowością (już od wersji 6.0) jest narzędzie przeznaczone do tworzenia skryptów (Scripting tool), umożliwiające zautomatyzowanie transferu plików i uruchamianie programów. Scripting tool poprzez prosty generator skryptów lub powszechnie stosowane języki programowania, na przykład Visual Basic, umożliwia precyzyjne definiowanie zadań do natychmiastowego lub opóźnionego w czasie wykonania.

Wbudowany menedżer plików ma dzielone okno z funkcjami i opcjami pozwalającymi na: przesuwanie plików, synchronizację, "crash recovery", wyświetlanie historii połączenia i nową opcję Delta-Filetransfer (podczas kopiowania pliki o tych samych nazwach nie są nadpisywane przez nowsze, lecz ewentualnie aktualizowane, tzw. kopiowanie przyrostowe).

NetOp Remote Control 6.5

Rodzaj: program do pracy zdalnej

Producent: Danware Data##

Informacje: Xnet Communications Polska, ul. Pałucka 5, 60-604 Poznań,http://www.xdsnet.net , e-mail: [email protected], tel.: (061) 8560007,

faks: (061) 8560400###

Cena: NetOp 6.5 około 810 zł #

(pojedynczy moduł) i około 1600 zł ##

(pakiet Guest i Host)

Od wersji 6.0 NetOp ma opcję Cry for help - (wołanie o pomoc) - także dla użytkownika, który wykorzystuje modem. Opcja ta, dostępna w poprzednich wersjach tylko dla użytkowników pracujących w sieci, umożliwia skierowanie prośby o pomoc do zdefiniowanego zbioru maszyn (helpdesk). W ten sposób administrator po otrzymaniu wiadomości wraz z informacją o czasie i miejscu, skąd ją nadano, może natychmiast zestawić połączenie do komputera żądającego pomocy. Przycisk Cry for help jest dostępny także w trybie ukrytym (stealth mode), czyli wtedy, gdy ikona programu jest niewidoczna na pasku zadań.

NetOp wymaga na dysku zaledwie 8 MB dla klienta a 5 MB dla hosta i może być zawsze aktywny. Umożliwia to autoryzowanemu użytkownikowi z aktualnego miejsca pracy czy domu - poprzez Internet, ISDN lub modem analogowy

- dostęp do ważnych dla działania firmy systemów, na przykład serwerów.