Tanie prace

Works 4.5 PL- zintegrowany edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych i pakiet komunikacyjny...

Works 4.5 PL- zintegrowany edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych i pakiet komunikacyjny - pozbawiony jest wydajnych funkcji znanych z profesjonalnego rodzeństwa o nazwie Microsoft Office.

Użytkownik domowy o podstawowych potrzebach ma dwa powody, by kupić Works: nie przytłacza zbędnymi w codziennym użytku funkcjami, które są zmorą poważnych aplikacji i - mówiąc krótko - działa.

Tanie prace
Arkusz kalkulacyjny Works 4.5 jest jedynie podstawowy, baza danych - prosta, a aplet komunikacyjny ukazuje niewyszukane korzenie DOS-owe. Niemniej jednak bardzo dobra integracja czterech składników Works 4.5 pozwala uprościć masową korespondencję np. przez wstawienie w edytorze tekstów listy adresów wprowadzonych w bazie danych. Wykres stworzony z liczb z arkusza kalkulacyjnego może być dodany do dokumentu tylko paroma kliknięciami myszy. Tabela umieszczona w edytorze tekstów zachowuje się jak arkusz kalkulacyjny i pozwala operować formułami matematycznymi. Wszystkie cztery składniki są dostępne z jednej karty głównego okna uruchamiania zadań Works.

Pakiet Works służy do szybkiego tworzenia najczęściej używanych dokumentów, takich jak listy, faktury, zestawienia wydatków, spisy telefonów i adresów itp. Pomaga w tym kilkadziesiąt kreatorów podzielonych na kategorie, aby łatwiej odnajdywać właściwy typ dokumentu. Okno uruchamiania zadań, które pokazuje się przy starcie programu, pozwala szybko wybrać właściwy kreator, a następnie zmodyfikować wygląd dokumentu. Po prawej stronie okna dokumentu użytkownik ma do dyspozycji zestaw tematów pomocy adekwatnych do wykonywanej pracy.

Polska wersja Works 4.5 zawiera polski słownik pisowni i tezaurus, ale nie akceptuje standardu znaków diakrytycznych (w tym polskich) Unicode. Ogranicza to stosowanie czcionek dostępnych w Windows.