Tańsze usługi prepaidowe w sieci Idea

Centertel uruchomił w swej sieci Idea tańszą usługę prepaidową Nowy POP. Oferta jest dostępna zarówno dla dotychczasowych, jak i nowych bezabonamentowych użytkowników Idea POP.

Wprowadzenie tańszej usługi Nowy POP w Idei niewątpliwie wiąże się ze wzrostem popularności marki Heyah, niedawno zaoferowanej w systemie prepaid przez PTC (operator sieci Era). Obecnie z usług oferty Heyah (czerwona łapa) już korzysta ponad milion abonentów posługujących się kartą prepaid.

Od poniedziałku (21.06) w ofercie Nowy POP Idei można rozmawiać za 80 groszy z VAT (0,80 zł z VAT/min.) – niezależnie z jaką siecią następuje połączenie (dowolna sieć komórkowa lub stacjonarna). W Nowym POP-ie naliczanie impulsów jest sekundowe od początku realizacji połączenia do wszystkich sieci (sieć Idea, inne sieci komórkowe, sieci stacjonarne). Wysłanie SMS-a w usłudze Nowy POP kosztuje 0,20 zł (z VAT).

Warto zauważyć, że jest to już niewiele różniąca się taryfa od dotąd najtańszej w Polsce opłaty w bezabonamentowej usłudze komórkowej Heyah (PTC), w której ceny za minutę rozmowy wahają się w zakresie 68-98 gr/min – w zależności od sieci do której jest kierowane połączenie. Aby zostać nowym użytkownikiem oferty Nowy POP wystarczy wykupić dowolny zestaw startowy lub zestaw z telefonem Idea POP. Wszystkie zestawy prepaid aktywowane po 21.06.2004 r. działają w Nowym POP-ie.