Tańszy roaming w UE

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, że od 1 lipca 2010 r. czeka nas obniżka maksymalnych opłat za usługi roamingowe w krajach Unii Europejskiej.

Kolejna już obniżka jest skutkiem nałożenia na operatorów telekomunikacyjnych nowych obowiązków przez Parlament Europejski - w komunikacie opublikowanym na stronach UKE, czytamy m.in.: "Od dnia 1 lipca 2010 r. każdy polski operator powinien zapewnić wszystkim swoim klientom korzystającym z roamingu informację o skumulowanej konsumpcji transmisji danych wyrażonej objętościowo lub w złotych. Usługa ta ma gwarantować, że bez wyraźnej zgody użytkownika skumulowane wydatki z tytułu transmisji danych nie przekroczą wartości 50 EUR, chyba że operator zaproponował inną kwotę, a użytkownik na nią przystał".

W myśl nowych zasad maksymalna opłata detaliczna za minutę połączenia realizowanego w roamingu regulowanym nie może przekroczyć 0,39 euro w przypadku połączeń wykonywanych i 0,15 euro w przypadku połączeń odebranych. Za wysłanie SMS-a zapłacimy najwyżej 0,11 euro (odbieranie wiadomości tekstowych w roamingu ma być darmowe).

Zobacz również:

  • Szczepionka na Covid-19 – Johnson&Johnson. Działanie, skuteczność i aplikacja [Aktualizacja 26.07.2021r]
  • Nowy sposób leczenia uszkodzeń serca

Szczegółowe informacje na temat nowych stawek znaleźć można w oficjalnym komunikacje na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.