Techmex: bank złożył wniosek o upadłość spółki

Zarząd Techmeksu poinformował w komunikacie, że wniosek o upadłość likwidacyjną spółki został złożony przez Bank DnB NORD.

Sąd Rejonowy Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej wydał postanowienie o otwarciu postępowania i wyznaczeniu tymczasowego nadzorcy sądowego. Zarządzanie majątkiem spółki zostało pozostawione dłużnikowi. Posiedzenie sądu w sprawie upadłości Techmex zostało ustalone na 19 listopada 2009 r. Jak głosi komunikat Techmeksu, "Dodatkowo należy podkreślić, że zarząd spółki jest w trakcie przygotowywania wniosku o upadłość z opcją układową. Zarząd spółki informuje również, że trwają negocjacje z bankami, w tym również z przedstawicielami Banku DnB NORD. Intencją zarządu spółki jest porozumienie pozasądowe, co w konsekwencji będzie skutkowało wycofaniem wniosków o upadłość.

Techmeks jest winien Bankowi DnB Nord 17,8 mln zł, a zadłużenie wobec innych instytucji (ING, Kredyt Bank, PBS, BRE) sięga łącznie ponad 90 mln zł - przypomina portal pb.pl. Na zamknięciu notowań kurs Techmeksu spadł o 37%.

We wrześniu spółka ogłosiła rezygnację z działalności dystrybucyjnej i koncentrację na produktach GIS.