Technologia Truform by ATI

Truform to nowa technologia renderingu opracowana przez ATI z myślą o przyszłych generacjach procesorów graficznych.

Przedstawiona przez firmę ATI nowa technologia renderingu Truform pozwala na uzyskanie większej ilości szczegółów w obiektach trójwymiarowych oraz nadanie im bardziej naturalnego wyglądu dzięki generowaniu gładszych powierzchni. Obrazy 3D w grach i grafikach komputerowych zbudowane są z trójkątów - im ich więcej, tym poziom realizmu i odwzorowania szczegółów jest wyższy. Jednak dodawanie trójkątów pochłania sporo czasu, wysiłku, pamięci komputera i obciąża znacznie przepustowość całego systemu.

Technologia Truform opracowana przez ATI wykorzystuje nowy typ powierzchni 'wyższego porządku' [higher-order surface] składającej się z zakrzywionych trójkątów zwanych 'PN-Triangles' albo 'N-Patches'. Truform umożliwia generowanie powierzchni w całości przez procesor graficzny i odbywa się to bez obniżenia przepustowości systemu i dodatkowego obciążania pamięci operacyjnej. Co więcej, nowa technologia nie wymaga wprowadzania istotniejszych zmian w już istniejących dziełach 3D zbudowanych z płaskich trójkątów, ale polega raczej na wzbogaceniu tych modeli przez dodanie większej ilości trójkątów do istniejącej struktury.

'N-Patches pozwalają także na uzyskanie większego poziomu skalowalności, co oznacza, że liczba trójkątów lub poligonów obrazu 3D może się zmieniać w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera', oświadczył Toshi Okumura, produkt menadżer ATI. 'Twórcy software'u z reguły budują modele z małą ilością trójkątów, mając na względzie przeciętną wydajność sprzętu użytkowników, natomiast N-Patches przejmują te modele i generują z nich gładkie, szczegółowe obrazy trójwymiarowe', dodaje Okumura.

ATI planuje rozpoczęcie dostaw chipów z technologią Truform, zarówno dla komputerów PC jak i Macintosh, jeszcze w bieżącym roku. Przedstawiciele firmy oświadczyli także, że od listopada zeszłego roku trwają wspólne prace z twórcami gier komputerowych nad technologią Truform, tak więc spodziewane jest także ukazanie się kilku gier wykorzystujących nową technologię, w tym samym czasie co układów graficznych.

www.ati.com


Zobacz również