Technologiczne zęby cyfrowej gospodarki

Technologie, które mają odmienić obraz światowej gospodarki, służyć będą konwergencji, nadaniu elastyczności modelom biznesowym, dostępności danych i nasyceniu bezpośredniego otoczenia człowieka elektroniką.

Roland Berger Strategy Consultants i BITCOM (Niemieckie Stowarzyszenie Informatyki, Telekomunikacji i Nowych Mediów) przeanalizowały sytuację w branży ICT i ponad 300 nowych technologii pod kątem ich potencjału rynkowego. Badanie pozwoliło ustalić cztery główne trendy, które mają szansę trwale zmienić modele działania firm i rynki.

1. Konwergencja platform nowoczesnych technologii ICT. Konwergencja platform następuje pomiędzy mediami i telekomunikacją, urządzeniami (np. wielofunkcyjne telefony komórkowe), IT i telekomunikacją (usługi obejmujące elementy obydwu osobnych dotąd dziedzin) oraz usługami telefonii stacjonarnej i komórkowej.

2. Elastyczność działania. Firmy będą w coraz większym stopniu rozdzielać różne procesy i funkcje, aby następnie łączyć je na nowe sposoby. ICT wspomaga rozwój elastycznych procesów biznesowych.

3. Wszechobecność technologii. Upowszechnienie technologii ICT w naszym otoczeniu postępować będzie coraz szybciej. Pojedyncze urządzenia będą się łączyć, tworząc niewidzialną sieć urządzeń.

4. Dostępność danych. Ilość przechowywanych na świecie danych rośnie w tempie wykładniczym. Technologie ICT pozwolą na efektywne zarządzanie danymi i ich udostępnianie bez ograniczeń.

Przez pryzmat owych trendów przeanalizowano ponad 300 technologii i usług teleinformatycznych, określono sześć strategicznych obszarów wzrostu. Najważniejszymi kryteriami były potencjał wzrostu danej technologii oraz jej znaczenie dla innych technologii.

@ Rynek systemów wbudowanych - obecnych zarówno w pralkach, jak i w rozrusznikach serca czy tomografach komputerowych - szacuje się na 138 mld euro. Oczekuje się, że będzie rosnąć średnio 9% rocznie i w 2010 r. sięgnie 194 mld euro.

@@ Architektura zorientowana na usługi (SOA) znajduje najczęstsze zastosowania na rynku B2B i do roku 2010 osiągnie na świecie 40 mld EUR.

@@@ Usługi informatyczne na żądanie zapewniają elastyczny dostęp do mocy obliczeniowej, programów i pamięci masowej bez konieczności posiadania odpowiedniej własnej infrastruktury IT. Wartość tego rynku z obecnych 23,5 mld euro sięgnie do 2010 r. poziomu 106 mld euro ( średni roczny wzrost w wysokości 35%).

@@@@ Telewizja internetowa i mobilna stanie się stałym elementem krajobrazu medialnego. Przykładowo, w ciągu najbliższych 3 lat powstanie w Niemczech blisko 3000 telewizyjnych stacji internetowych.

@@@@@ Wartość globalnego rynku biometrycznego wzrośnie z obecnego poziomu 2 mld EUR do około 5 mld EUR w 2010 r. We wszystkich branżach głównym obszarem zastosowań biometrii jest bezpieczeństwo systemów informatycznych.

@@@@@@ Zarządzanie prawami do treści cyfrowych (DRM) obejmuje wszystkie procesy ochrony praw autorskich i marketingowych do treści umieszczonych na nośnikach cyfrowych, a także umożliwia korzystanie z takich treści i pobieranie za to opłat na zasadach indywidualnych. Globalna wartość tego rynku w ciągu trzech lat wzrośnie z obecnych 500 mln EUR do 2 mld EUR.

Inne obszary o największym potencjale wzrostu to technologia szerokopasmowego dostępu do Internetu, identyfikacja radiowa (RFID), telematyka i bezpieczeństwo systemów informatycznych.