Technologie, które mogą usprawnić zarządzanie w roku 2008

Wśród nowych technologii, które mają ułatwić życie szefom IT w roku 2008 są technologie skupiające się bezpośrednio na zarządzaniu. Mogą one poprawić mechanizmy zarządzania w ciągu tego roku.

Produkty Application Dependency Mapping (ADM) wykonują dokładnie to, co mówi ich nazwa: odwzorowują zależności miedzy aplikacjami. Informacje zawarte w takiej mapie powiązań mogą pomóc zarządcom IT w lepszym zarządzaniu wydajnością aplikacji i zapełnić możliwość utrzymywania odpowiedniej infrastruktury, spełniającej wymagania biznesu.

Technologia wykrywania powiązań wychodzi poza tworzenie prostych list komponentów - generuje mapy współdziałania tych komponentów i ich wzajemne powiązania. Zarządcy sieci wyposażeni w takie informacje mogą dużo łatwiej zapobiegać problemom wydajnościowym, ustalając priorytety pracy z najbardziej krytycznymi aplikacjami. ADM może dostarczyć pełniejszy obraz komponentów aplikacji i infrastruktury w centrach danych oraz tego, jak razem współdziałają.

W czasach promowania green computing (ekologicznego przetwarzania), szefowie IT naciskani są na wprowadzanie technologii zmniejszających zużycie energii. Analitycy przekonują jednak, że większość wysiłków w ramach takich akcji będzie zmierzać raczej do oszczędzania wydatków, a nie w kierunku ochrony środowiska, a z pewnością nie może to być na początek drastyczne obniżanie zużycie energii w centrum danych.

Dla zarządców IT logicznym miejscem startu takich przedsięwzięć są desktopy lub inne maszyny klienckie. Wyłączenie nie używanych desktopów może przynieść znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w skali roku. Analitycy oczekują, że w roku 2008 pojawi się więcej narzędzi, które pomogą w oszczędzaniu energii w ramach "ekologicznego przetwarzania", co w rzeczywistości może oznaczać znaczącą obniżkę kosztów.

Forrester Research przewiduje, że w roku 2008 w centrach danych coraz częściej wykonywany będzie "audyt energetyczny", który obejmie rozpoznanie całej ścieżki zasilania: od urządzeń pomocniczych po CPU. Chociaż takie przedsięwzięcia będą określane jako działania w ramach green computing, to jednak w praktyce firmy oczekiwać będą zmniejszenia kosztów. W realnym świecie biznesu to nie ekologia będzie czynnikiem decydującym o zmniejszaniu zużycia energii, ale istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych.

W tym roku szefowie IT będą musieli także uzmysłowić sobie, jak zaplanować zarządzanie heterogenicznymi środowiskami serwerów wirtualnych. Chociaż nie należy się spodziewać, aby firmy już teraz wirtualizowały wszystko co się da, kierunek na wirtualizację serwerów, pamięci, desktopów, aplikacji a nawet zasobów sieciowych będzie nadal obowiązywał w tym roku. W miarę jak coraz więcej dostawców wchodzi na rynek wirtualizacji, zarządcy IT musza mieć plan gry jak stawić czoło zarządzaniu elastycznymi komponentami w centrum danych.

Rynek zmierza tu w kierunku zapewniania platform zarządzania heterogeniczną wirtualizacją, które do tej pory jeszcze nie pojawiły.