Teledominacja Polska SA

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podziela zdanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji, że Telekomunikacja Polska SA jest operatorem dominującym na polskim rynku.

Marek Zdrojewski, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji (URT) 22 maja br. ustalił, że Telekomunikacja Polska SA jest operatorem o dominującej pozycji w Polsce. Do decyzji URT przychylił się Tadeusza Aziewicz, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Ostateczną decyzję co do uznania TP SA operatorem dominującym w ciągu 2-3 tygodni podejmie prezes URT.

11 kwietnia br. Urząd Regulacji Telekomunikacji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia pozycji operatorów na krajowym rynku telekomunikacyjnych usług powszechnych. Postępowanie jest wynikiem nowych uregulowań prawnych, które nakładają na operatora dominującego obowiązek przedstawienia ramowych umów w zakresie współpracy i wzajemnych rozliczeń z innymi operatorami. Dotychczas umowy takie były negocjowane przez firmy indywidualnie. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego otrzymało w 57 działających w Polsce firm, które zobowiązano do przedstawienia URT szczegółowych informacji o swojej działalności operatorskiej.


Zobacz również