Telefon na Javie

Oby przystąpić do konkursu ogłoszonego w tym numerze PCWK, trzeba opanować Javę w stopniu przynajmniej średnim. Jednak nawet najlepszy programista nic nie zdziała bez poprawnie skonfigurowanego środowiska.


Oby przystąpić do konkursu ogłoszonego w tym numerze PCWK, trzeba opanować Javę w stopniu przynajmniej średnim. Jednak nawet najlepszy programista nic nie zdziała bez poprawnie skonfigurowanego środowiska.

W poprzednim numerze PCWK omówione zostały przykłady aplikacji napisanych w tzw. małej Javie, czyli przeznaczonej do telefonów obsługujących J2ME (Java 2 Micro Edition). Teraz pora zabrać się za PJavę, przeznaczoną do telefonów Nokia 9210 lub 7650. Aby otrzymać stosowne oprogramowanie, musisz się zarejestrować na Forum Nokia www.forum.nokia.com, a następnie czekać na przesyłkę, czyli płytę zawierającą odpowiednie narzędzia. Zainstalować możesz jedną z dwóch wersji: tę, w której programy tworzyć będziesz w C, lub tę, w której aplikacje pisane będą w Javie. Tak jak w poprzednim artykule za przykład posłuży Java.

Instalacja

Uruchomiony emulator Nokii 9210.

Uruchomiony emulator Nokii 9210.

Po zainstalowaniu pakietu do dyspozycji otrzymasz takie programy, jak kreator struktur menu, czy kompilator plików pomocy. Zapamiętaj ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się SDK (za przykład niech posłuży standardowa ścieżka: C:\Symbian\6.0\NokiaJava). Dodatkowym założeniem jest tym razem brak u Ciebie, drogi Czytelniku, JBuildera, na przykład z powodu zbyt dużych wymagań sprzętowych tego narzędzia. W związku z tym część czynności, które będziesz musiał wykonać, trochę się skomplikuje.

Prosty program

Studiując poniższe porady, dowiesz się, w jaki sposób skompilować, przetestować i wreszcie uruchomić program własnego autorstwa. Utwórz podkatalog Proba w katalogu C:\Symbian\6.0\NokiaJava\erj.

W prostym edytorze tekstu, na przykład w Notatniku, napisz program (jeżeli nie masz pomysłu na własny, to skorzystaj z poniższego) i zapisz go w nowo utworzonym katalogu.

Nazwij go Proba.java (ważna jest wielkość liter), a następnie skompiluj przy użyciu programu javac, dostępnego bezpłatnie w witrynie firmy Sun. Wygenerowane zostaną dwa pliki: Proba.class oraz Proba$Pa.class. Teraz ta prosta aplikacja zostanie przetestowana w środowisku PJava. Aby uruchomić aplikację testującą, wpisz:

C:\Symbian\6.0\NokiaJava \epoc32\release \wins\urel\pjava -cp j:\Proba Proba.

Poprawne skonfigurowanie karty Application w AIF Builder.

Poprawne skonfigurowanie karty Application w AIF Builder.

Pojawi się okno emulatora i w nim zostanie wyświetlona aplikacja. Jeżeli wszystko działa poprawnie, możesz utworzyć pakiet typu JAR. Aby znalazły się w nim oba pliki typu class, będąc w katalogu Proba, wpisz w wierszu poleceń:

jar cf Proba.jar *.class

Teraz kolej na wdrożenie aplikacji. Potem będziesz mógł wgrać swój program zarówno do emulatora, jak i do prawdziwego Communicatora.

Wdrażanie

Nowo dodane programy w Nokii 9210 uruchamia się w większości przypadków z folderu Extras. Nie należy wymagać od użytkownika, aby włączanie nowo napisanego programu odbywało się z wiersza poleceń. W związku z tym proces wdrożenia należy poprzedzić przygotowaniem m.in. ikon, które wyświetlane będą w katalogu Extras i ułatwią dostęp do aplikacji.

Poprzednio utworzyłeś pakiet typu JAR. Możesz jeszcze na tym etapie sprawdzić, czy jest poprawny:

C:\Symbian\6.0\NokiaJava \epoc32\release\wins\ urel\pjava -cp j:\Proba\ proba.jar Proba

Ustawienie karty DFRDs.

Ustawienie karty DFRDs.

Podczas instalacji dodany został program AIF Builder, którego teraz należy użyć. Wygeneruje on kilka plików, które dla porządku powinieneś przechowywać w odpowiednim katalogu (na przykład to C:\Symbian\6.0\NokiaJava\epoc32\wins\c\system\Apps\Proba). Uruchom AIF Builder.

Jeżeli masz polską wersję językową Windows, to korzystaj z grupy Programy w menu Start.

W AIF Builderze po wybraniu File | News zostaniesz poproszony o podanie informacji dotyczących projektu. Jako nazwę aplikacji wpisz Proba, jako numer podaj np. 0x01000000. Gdy zaznaczysz pole Java, zamiast C++ i OPL, to uaktywni się pole, w które wpisz parametr dla kompilatora Java, czyli w tym przypadku

-cp j:Proba\proba.jar Proba

Przejdź do karty DFRDs i odznacz na niej pole Quartz, bo zajmować się będziesz jedynie Crystal. Teraz należy podać ścieżkę do katalogu, w którym wygenerowane zostaną stosowne pliki. Założyć można, że jest to C:\Symbian\6.0\NokiaJava\Epoc32\Wins\c\ System\Apps\Proba, czyli katalog, który utworzyłeś niedawno. Dalej podaj, gdzie mają być zapisywane pliki tymczasowe (np. c:\win_me\temp).

Po wpisaniu naciśnij Create. Teraz czeka Cię praca twórcza, czyli rysowanie ikon. Musisz je utworzyć w dwóch rozdzielczościach (25x20 oraz 64x50 pikseli). Mniej dokładny piktogram zostanie wyświetlony, gdy widok folderu Extras zawierać będzie małe ikony. Drugi pokazany zostanie przy dużych ikonach. Jeżeli efekt Twojej pracy uważasz za godny zapisania, wybierz Generate MBM file i zapisz rysunek (pod nazwą proba.mbm) do podawanego wcześniej na karcie Crystal, katalogu Proba. Wyjdź z edytora ikon i naciśnij Generate. AIF Builder wygeneruje pliki: Proba.app, Proba.txt, Proba.aif, Proba.rss.

Edytor ikon w AIF Builder.

Edytor ikon w AIF Builder.

Co tak naprawdę robi AIF Builder? Przypisuje utworzonej przez Ciebie ikonie ścieżkę do programu. To, co podałeś w polu Command Text Line, to parametr dla programu, który uruchomi Twoją aplikację, gdy użytkownik kliknie jej ikonę. Wygenerowane pliki zawierają informacje o omawianym przypisaniu.

Emulator

Włącz Emulator. Uruchomienie go trochę niestety potrwa. Kiedy program będzie gotowy do pracy, na monitorze wyświetli się ekran Communicatora wraz z przyciskami takimi jak Desk, Tel, Messaging, Internet, Contacts, Calendar, Office oraz Extras. Do dyspozycji będą również i te, które znajdują się po prawej stronie wyświetlacza w telefonie. Od teraz masz do dyspozycji wszystkie funkcje oraz programy, które standardowo zainstalowane są w Communicatorze. Zatem gdy będziesz pisać aplikację współdziałającą z już istniejącymi programami, to rezultat Twojej pracy także będzie widoczny. Przejdź teraz do katalogu Extras w Communicatorze. Listę ikon przewiń w prawo. Na końcu powinna się znajdować utworzona przez Ciebie i symbolizująca napisany program. Kliknij ją i wybierz Open. Do zakończenia jej działania służy przycisk Dismiss.

Przy tworzeniu zaawansowanych projektów niezbędne jest dodanie kontekstowego pliku pomocy.

W tym celu należy używać Help Compilera. Jest to niezwykle prosty w obsłudze program, który pozwoli Ci na utworzenie rozbudowanego systemu pomocy. Gdy będziesz dodawać nowe hasło, otworzy się Word, w którym udostępniony zostanie szablon. Wystarczy w odpowiednie miejsca wprowadzić właściwy tekst, a następnie plik zapisać. Dzięki temu generator otrzyma takie informacje jak: nazwisko autora, kategoria wpisu, hasło, które należy wprowadzić, aby dotrzeć do tej podpowiedzi itp. Jak widać, to naprawdę nie jest trudne.

Przykładowy prosty program zaczerpnięty z płyty, którą otrzymasz po zarejestrowaniu na Forum Nokia:

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class Proba

 extends Frame

 implements ActionListener {

 public static void main(String[] args) {

 Proba test = new Proba();

 }

 Proba() {

 Label lab = new Label("Przykladowy napis");

 Button but = new Button("Dismiss");

 but.addActionListener(this);

 addWindowListener(new Goodbye());

 setLayout(new GridLayout(2, 1, 10, 10));

 add(lab);

 add(but);

 pack();

 show();

 }

 public void actionPerformed(ActionEvent e) {

 dispatchEvent(new WindowEvent(this,

 WindowEvent.WINDOW_CLOSING));

 }

 private class Pa extends WindowAdapter {

 public void windowClosing(WindowEvent e) {

 System.out.println("Pa");

 System.exit(0);

 }

 }

}

Osoby, które lepiej czują się w C++ niż w Javie i zdecydowanie wolą narzędzia typu RAD (usprawniające tworzenie aplikacji za pomocą kreatorów i graficznych edytorów) już mogą zacierać ręce z radości. Współpraca firm Nokia i Borland w najbliższym czasie zaowocuje komponentami i innymi dodatkami do C++Buildera, pozwalającymi pisać aplikacje do Communicatora lub Nokii 7650.