Telefony komórkowe jednak szkodliwe?

Najnowsze badania naukowe wykazują, że promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe może negatywnie wpływać na żywe tkanki oraz powodować uszkodzenie kodu DNA. Wyniki te otrzymano na podstawie badań w warunkach laboratoryjnych.

Eksperymenty wykazały, że w żywych (zarówno ludzkich jak i zwierzęcych) komórkach, wystawionych na działanie pola elektromagnetycznego typowego dla telefonów komórkowych, następował znaczący wzrost jedno- i dwuniciowych pęknięć helisy kodu DNA, który przekazuje informacje genetyczną. Mogłoby to negatywnie wpływać na przyszłe pokolenia komórek organizmu. Mutacja komórek może doprowadzić do wzrostu ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe.

Poziom radiacji wykorzystanej w eksperymentach wynosił od 0,3 do 2 Watów na kilogram, mierzonych według wskaźnika SAR (Specific Absorption Rate). Większość telefonów emituje promieniowanie o mocy 0,5 - 1 W/kg. Badania trwały cztery lata i zostały w większości sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Prowadzone były przez 12 zespołów badawczych w 7 państwach.

Zobacz również:

  • Wynaleziono nową metodę wykrywania komórek nowotworowych
  • Demencja po łagodnym przebiegu COVID-19? Oto jedno z najważniejszych badań pandemii

Producenci telefonów przekonują, że badania nie dowiodły jednoznacznie szkodliwości promieniowania komórek. Naukowcy także zaznaczyli, że do potwierdzenia wyników prac laboratoryjnych potrzebne są dalsze ekperymenty.

Podobnego zdania jest między innymi Franz Adlkofer, szef niemieckiej grupy badawczej, biorącej udział w projekcie. Zastrzegł on jednak, że jeśli abonent ma wybór pomiędzy telefonem komórkowym a stacjonarnym, 'na wszelki wypadek' powinien użyć tego drugiego. Zalecił także jak najczęstsze używanie zestawów głośnomówiących.

Wcześniejsze badania nad wpływem telefonów komórkowych na ludzkie ciało wykazały, że częste ich użycie powoduje wzrost temperatury ciała, wywołuje bóle głowy i nudności. Żadne z badań nie udokumentowało jednak tezy o permanentnym wpływie promieniowania aparatów na ludzi.

Z telefonów komórkowych korzysta już ponad 1,5 miliarda ludzi na całym świecie. Dochody firm z branży telefonów komórkowych szacuje się natomiast na 100 miliardów dolarów rocznie.