Telefony komórkowe mogą powodować zawał serca

Wyniki najnowszych badań Europejskiego Instytutu Badawczego ds. Komponentów Elektronicznych w Bukareszcie wydają się potwierdzać tezę o szkodliwym wpływie telefonów komórkowych na ludzkie zdrowie. Zdaniem naukowców oddziaływanie mikrofal jest wielce niekorzystne dla niektórych organów wewnętrznych, zwłaszcza nerek i serca. Do podobnych wniosków dochodzą i polscy lekarze. Coraz częściej zgłaszają się do nich użytkownicy telefonów komórkowych z zaburzeniami pamięci, bólami głowy i trudnością koncentracji.

Według naukowców z Europejskiego Instytutu Badawczego ds. Komponentów Elektronicznych w Bukareszcie, używanie telefonów komórkowych stanowi czynnik mogący niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Emitowane przez urządzenia mikrofale uszkadzają komórki krwi, które w wyniku działania promieniowania zaczynają "przeciekać" hemoglobiną. Ta zaś, uwolniona do układu krążenia, zagraża właściwemu funkcjonowaniu nerek i serca. Naukowcy przez 60 godzin poddawali krew działaniu mikrofal. Jak się okazało, nawet krótki kontakt już uszkadza krwinki.

Do podobnych wniosków dochodzą i polscy lekarze. Coraz częściej użytkownicy telefonów komórkowych zgłaszają się do nich z zaburzeniami pamięci, bólami głowy i trudnością koncentracji. "Działanie fal elekromagnetycznych jest wyjątkowo szkodliwe. Świadczy o tym choćby mały eksperyment, który przeprowadza każdy nowy pracownik. Czasami bagatelizujemy zagrożenie, którego nie widzimy, a w ten sposób możemy pokazać wpływ mikrofal. Wystarczy położyć surowe jajko w pobliżu zamontowanej anteny emitującej fale. Po niecałej godzinie jest już ugotowane na twardo. To chyba mówi samo za siebie" - mówi dla PC World Paweł Tomaszewski, pracownik firmy telekomunikacyjnej.

Oczywiście producenci komórek zaprzeczają istnieniu jakiegokolwiek zagrożenia zdrowia, jednak niektóre ich działania sugerują, że jest zupełnie inaczej, reklamując m.in. aparaty o niskim poziomie promieniowania lub akcesoria w rodzaju pokryw ochronnych, blokujących szkodliwe fale.

Badania bukareszteńskiego instytutu nie są pierwszymi, jakie dowodzą istnienia wpływu telefonów na ludzkie zdrowie. W Australii w ciągu 10 lat zachorowalność na guza mózgu zwiększyła się o 60% u kobiet i o 50% u mężczyzn często korzystających z telefonów.