Telekomunikacja Novum i Telepolska łamały prawo. Zostały ukarane przez UOKiK

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji poinformował o nałożeniu na TelePolskę i Telekomunikację Novum kary w wysokości blisko 2 mln złotych.

W odpowiedzi na skargi konsumentów Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji wszczął we wrześniu 2012 roku postępowanie przeciwko świadczącym stacjonarne usługi telekomunikacyjne firmom TelePolska i Telekomunikacja Novum. W toku tego postępowania Urząd ustalił, że obaj przedsiębiorcy stosowali niezgodne z prawem praktyki:

Zgodnie z postanowieniami wzorców umowy stosowanymi przez spółki, konsumenci, którzy zdecydowali się zrezygnować z zamówienia WLR przed rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych tym zamówieniem (usługi abonamentowe) byli obciążani przez TelePolska i Telekomunikację Novum opłatą wyrównawczą z tytułu przyznanych im ulg. Zgodnie z prawem, taka opłata może być pobierana, ale od tych konsumentów, którzy rozpoczęli już korzystanie z usług i faktycznie dostali ulgi.

Ponadto, decydując się na korzystanie z usług obu spółek przez numer dostępu lub preselekcję, konsumenci musieli zapłacić opłatę aktywacyjną, która w świetle przepisów prawa jest w takiej sytuacji niedopuszczalna. Zdaniem Prezes UOKiK zastrzeganie w umowach ww. opłat mogło utrudniać konsumentom korzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Zakwestionowane zostały również praktyki Telekomunikacji Novum, która wbrew wymogom prawnym dotyczącym zawierania umów poza lokalem przedsiębiorcy nie informowała na piśmie klientów o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz nie wręczała im wzoru formularza pozwalającego na łatwiejszą rezygnację z podpisanego kontraktu.

Biorąc to wszystko pod uwagę prezes Urzędu nałożyła na obie firmy karę finansową wynoszącą łącznie blisko 2 miliony złotych.


Zobacz również