Telekomunikacja Polska i Tele 2 - zawieszenie broni

Zakończył się trwający wiele miesięcy spór Telekomunikacji Polskiej i Tele 2. W identycznych oświadczeniach firmy poinformowały, iż 4 grudnia 2006 roku TP zacznie przyjmować zlecenia na zmianę operatora.

Spór o usługę WLR (Wholesale Line Rental), czyli hurtowej odsprzedaży abonamentu ciągnął się od 13 lipca, kiedy to prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anna Streżyńska, wydała decyzję poszerzającą umowę o połączeniu sieci Tele 2 i TP. Telekomunikacja Polska ostro krytykowała to postanowienie, twierdząc, że marże Tele 2 są stanowczo za wysokie a wprowadzenie decyzji w życie nierealne w tak krótkich terminach. TP zarzucała również spółce Tele 2 oszukiwanie klientów i nieetyczne zabiegi reprezentujących ją handlowców. Po 3 miesiącach firmom udało się dojść do porozumienia i dopóki TP świadczyć będzie usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, Tele 2 nie będzie rościć sobie żadnych roszczeń z tytułu kar umownych znajdujących się w decyzji UKE.

W oświadczeniu, przesłanym przez obie wymienione firmy wyczytać możemy, że TP zacznie przyjmować zlecenia abonentów na zmianę operatora 4 grudnia br., natomiast pierwsi klienci zmienią operatora na Tele2 8 stycznia 2007 roku. Na podstawie umowy Tele 2 przejmuje na siebie obsługę klienta, który technicznie wciąż jednak wykorzystuje linie należące do Telekomunikacji Polskiej.

W podanych terminach uruchomiony zostanie podstawowy WLR. Obejmuje on połączenia krajowe i międzynarodowe, alarmowe, biuro numerów oraz numery 0-80x. Pozostałe usługi świadczone będą w ramach pełnego WLR a uruchomione zostaną na początku 2008 r.