Telekomunikacja Polska prawie ukarana przez UOKiK. Za e-faktury

Telekomunikacja Polska SA bez zgody części klientów zaczęła dostarczać e-faktury, zamiast papierowych faktur. Ma 120 dni na to, aby wyprostować tę sytuację.

Zgodnie z jednym z rozporządzeń Ministra Finansów, jeżeli klient nie wyrazi zgody, przedsiębiorca nie może zaprzestać przesyłania mu papierowych faktur, zastępując je fakturami w formie elektronicznej. Niestety nie wszystkie firmy stosują się do tego wymogu. Jedną z nich jest Telekomunikacja Polska SA, która z początkiem 2011 roku dokonała jednostronnej zmiany sposobu dostarczania faktur. W sumie te nieprawne działania objęły prawie 90 tysięcy osób.

Sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ustalił, że TP SA naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Prezes Urzędu zobowiązał więc operatora do uzyskania brakujących zgód klientów otrzymujących faktury elektroniczne oraz dostarczenia faktur w formie papierowej tym, który nie zechcą takiej zgody wyrazić. Proces ten powinien zostać zakończony w ciągu 120 dni od uprawomocnienia się decyzji.

Dlaczego obyło się bez kary finansowej? Dlatego, że TP SA chcąc jej uniknąć sama zobowiązała się do uzyskania zgód klientów otrzymujących e-faktury.