Telekomunikacja Polska zawarła umowę z Alcatel-Lucent

Na mocy porozumienia zawartego między Telekomunikacją Polską a firmą Alcatel-Lucent TP, operator będzie oferować swoim największym klientom biznesowym system Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE). Pozwoli on czerpać im korzyści z zaawansowanych usług telefonii IP i tradycyjnej, a także dostarczy narzędzia zapewniające ochronę dotychczasowych inwestycji.

OmniPCX Enterprise jest oparty na otwartych standardach. Udostępnia elastyczne opcje migracji do sieci IP, chroniące dotychczasowe inwestycje, a jednocześnie umożliwiające integrację aplikacji obsługujących ujednoliconą komunikację zgodnie z konkretnym planem biznesowym. Obsługuje ponad 500 usług telefonii IP i tradycyjnej, które zapewniają szybszą i bezpieczniejszą wymianę informacji w dowolnym czasie, przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub konferencji sieciowych. Pojedynczy serwer obsługuje nawet 100 tysięcy użytkowników. Dzięki wysokiej niezawodności system może być wykorzystywany w obszarach o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania firmy.

TP uzyskała najwyższy stopień certyfikacji Alcatel-Lucent Business Partnership Program. Potwierdza on bardzo wysokie kompetencje operatora w zakresie instalacji, obsługi i utrzymania systemów telefonii IP firmy Alcatel-Lucent.

Mariusz Gaca, dyrektor wykonawczy Grupy TP ds. rynku biznesowego stwierdził, że "współpraca TP i Alcatela-Lucenta przenosi korzyści obu firmom. Dzięki niej oferujemy naszym klientom, w ramach rozwiązań TP, sprzęt bardzo wysokiej jakości, a nasz partner zyskuje dostęp do ogromnego rynku klientów, którzy darzą nas zaufaniem". Dodał także, że "nowa umowa uzupełnia portfolio produktów, z których korzystamy bezpośrednio lub oferujemy naszym klientom".

Fakt zawarcia umowy skomentował także Andrzej Dulka, prezes polskiego oddziału firmy Alcatel-Lucent. Podkreślił, że "rozszerzenie naszych relacji z TP stanowi wyraz zaufania naszego partnera do firmy Alcatel-Lucent i uznania dla jakości jej produktów". Wyraził także, przekonanie, że "połączenie kompetencji operatora z funkcjami udostępnianymi przez nasze systemy pozwoli nawet największym firmom skorzystać z bardzo atrakcyjnych, kompleksowych ofert w zakresie komunikacji".

Warto dodać, iż dotychczas TP wykorzystywała rozwiązania Alcatel-Lucent przeznaczone dla małych i średnich firm.