Teleporady już nie dla każdego. Nowe przepisy od 15 marca

Od 15 marca w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące teleporad i zdalnej opieki medycznej. W określonych przypadkach możliwa będzie jedynie fizyczna wizyta. Sprawdź, kiedy.

Zmiany w przepisach dotyczących teleporad oraz zdalnej opieki medycznej były zapowiadane już wcześniej i wypowiadał się na ten temat m.in. obecny minister zdrowia – Adam Niedzielski. Decyzje o nowych wytycznych zostały już oficjalnie zatwierdzone i według najnowszego rozporządzenia wejdą w życie już od 15 marca. Czego dokładnie dotyczą?

Chodzi przede wszystkim o zasadność oraz sytuacje, w których przeprowadzane są tzw. teleporady. Choć w dobie pandemii takie zdalne rozwiązania są zdecydowanie użyteczne i znacznie bezpieczniejsze niż bezpośredni kontakt ze specjalistą w placówce medycznej, to oczywiście nie wszystko da się załatwić na odległość. Z takiego samego założenia wyszło także ministerstwo zdrowia, które postanowiło wprowadzić odpowiednie regulacje z tym związane. Najprościej rzecz ujmując, teleporada przestaje być standardem.

Teleporada, nowe przepisy, Adam Niedzielski, Minister zdrowia, od 15 marca, dzieci do lat 6, wizyta stacjonarna, medycyna, opieka zdrowotna, pandemia, nowe rozporządzenie rządu, choroba nowotworowa,

Dzieci do lat 6 - jedynie stacjonarne wizyty lekarskie

Kiedy nie może być teleporady?

Według nowych przepisów, teleporada nie może być przeprowadzona w kilku przypadkach:

  • Jeśli pacjent nie wyrazi zgody na formę zdalną wizyty (wyjątek stanowi kontakt w celu wystawienia jakiegoś zaświadczenia oraz osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem).
  • Dzieci do lat 6 (z wyjątkiem konsultacji kontrolnych w trakcie leczenie, o ile nie wymagają fizycznego badania i zostały poprzedzone osobistą wizytą).
  • W przypadku osób przewlekle chorych, u których pojawiły się nowe objawy bądź nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia.
  • Podejrzenie choroby nowotworowej.
  • Gdy jest to pierwsza wizyta (w przypadku pierwszego kontaktu z wybranym specjalistą oraz wizyt wymagających fizycznego badania).

Co ciekawe, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, z zapisów tych wykluczeni zostali jednak seniorzy. Pierwotnie bowiem, osoby powyżej 65 lat również miały zostać wykluczone z udzielania teleporad na rzecz wizyt stacjonarnych. Na szczęście, rząd poszedł po rozum do głowy, że zmuszenie seniorów do fizycznego stawienia się w placówkach medycznych podczas pandemii to dla nich jedynie dodatkowe zagrożenie, a nie bezpieczeństwo.

Teleporada, nowe przepisy, Adam Niedzielski, Minister zdrowia, od 15 marca, dzieci do lat 6, wizyta stacjonarna, medycyna, opieka zdrowotna, pandemia, nowe rozporządzenie rządu, choroba nowotworowa,

Minister zdrowia Adam Niedzielski

Informując o nowych przepisach minister zdrowia zaznaczył także, że teleporada nie jest traktowana jako standard, a jest prawem pacjenta, który może, lecz nie musi z niej korzystać.