Telepraca szansą dla "ściany wschodniej"

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada przygotowanie i wprowadzenie pod obrady Sejmu ustawy o telepracy. Na razie nie wiadomo, jakie konkretne regulacje prawne związane ze świadczeniem pracy na odległość zostaną zaproponowane. Założenia projektu ustawy nie wpłynęły jeszcze do biura legislacyjnego PiS. Wiadomo natomiast, że telepraca ma być w założeniach polityków jednym z elementów stymulujących rozwój cywilizacyjny województw tzw. ściany wschodniej.

Podstawą mają być inwestycje w rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w tych regionach. Rząd ogłosił utworzenie specjalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Jego celem ma być podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej pięciu najbiedniejszych województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce przeznaczyć na ten cel ponad 2 mld euro. Z funduszy europejskich pochodziłoby 882 mln EURO; tyle Unia Europejska przyznała na pomoc najbiedniejszy polskim regionom w latach 2007-2013. Rząd ma podjąć w najbliższym czasie decyzje co do reszty środków.

Zdaniem ekspertów w sumie potrzeba około 20 mld euro, by wspomniane województwa osiągnęły średnią krajową w zakresie infrastruktury technicznej i inwestycji w ochronę środowiska naturalnego. Najwięcej, bo około 8,5 mld euro potrzeba na rozwój sieci dróg. Rząd chce jednak, aby główny nacisk został położony na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie poziomu kapitału społecznego i innowacyjności przedsiębiorstw. Rozważany jest m.in. pomysł przekazania laptopów bądź komputerów dzieciom i nauczycielom ze szkół wiejskich.

Aktualizacja: 28 lutego 2006 17:15

Materiał uzupełniliśmy o wywiad ze Zbigniewem Olejniczakiem, dyrektorem Departamenu Informatyzacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na temat możliwości jakie stwarzać ma ustawa o telepracy.