Telewizja interaktywna

TPIP SA - nowo powstała spółka - ma stworzyć w Polsce platformę medialną wykorzystującą możliwości, jakie niesie Internet i telewizja.

Firmy TP Internet, Polsat, GS Consulting House oraz RS TV podpisały akt założycielski nowej spółki TPI" SA. Nowe przedsiębiorstwo będzie się zajmować transmisją danych, tworzeniem systemów zarządzania z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, świadczeniem usług handlowych i reklamowych. Spółka zamierza także inicjować i wspierać działania społeczne oraz gospodarcze zmierzające do rozpowszechniania, popularyzowania i doskonalenia usług teleinformatycznych.

Prezes TP Internet, Sławomir Kulągowski, stwierdził, iż fuzje przedsiębiorstw świadczących usługi transmisji danych oraz firm posiadających własne zasoby programowe to trend rynkowy, obecnie panujący na świecie. Jako przykład podał fuzję firm America Online i Time Warner. "Chcemy zaoferować nową jakość opierając się na synergii wynikającej z połączenia potencjału tradycyjnego środka przekazu, jakim jest telewizja, i nowego medium, jakim jest Internet. Powstanie spółki stanowi znaczący krok w kierunku stworzenia oferty interaktywnej telewizji przez Internet lub w pełni funkcjonalnego Internetu przez telewizję" - dodaje prezes S. Kulągowski.


Zobacz również