Tellico - kolekcjoner kolekcji

Ukazała się nowa wersja programu Tellico - bazy danych i menadżera, który z powodzeniem może być wykorzystywany do przechowywania informacji i zarządzania zbiorami książek, płyt, znaczków pocztowych, czy komiksów.

Tellico

Tellico

W aplikacji użytkownik może sam definiować pola, dzięki czemu program można w pełni dostosować do własnych potrzeb. Rekordy składać się mogą m.in. z tekstu (opisu), daty, odnośnika hipertekstowego, grafiki, tabel, wykresów, lub też kombinacji kilku typów.

Program zawiera wsparcie dla importu z formatów Bibtex, Bibtexml, MODS, RIS, CSV oraz eksportu do Bibtex, Bibtexml, CSV, HTML i PilotDB. Oferuje również grupowanie danych, filtrowanie oraz wyszukiwanie, w tym również z internetowych baz danych i serwisów.

W najnowszej wersji - 0.13.2 - zaktualizowano opcje importu danych z serwisu Amazon.com oraz internetowej bazy danych IMDb, a także poprawiono wyświetlanie zestawów znaków przy korzystaniu z formatu bibtex.

Więcej informacji:

http://www.periapsis.org/tellico/


Zobacz również