Ten robot naprawdę potrafi chodzić

Firma Anybots zaprezentowała pierwszego robota, który porusza się na dwóch nogach, aktywnie balansując ciałem. Tak, jak robią to ludzie.

Dexter to pierwszy robot, który potrafi aktywnie balansować ciałem, aby utrzymać równowagę w czasie ruchu na dwóch nogach. Robot potrafi się uczyć i kolejne kroki stawia coraz pewniej. Dexter umie też odpowiednio reagować na zaczepki innych maszyn (np. próby popychania) balansując ciałem tak, aby się nie wywrócić. Stworzenie robota, który potrafi dynamicznie utrzymywać równowagę, okazało się szalenie skomplikowanym zadaniem i zajęło niemal 6 lat. Dynamiczne utrzymywanie równowagi jest trudne nawet dla ludzi - wystarczy obserwować uczące się chodzić dzieci, by zobaczyć, jak złożonym procesem jest stałe utrzymywanie równowagi przy poruszaniu się na dwóch nogach.

Ten robot naprawdę potrafi chodzić

Dexter to pierwszy robot, który porusza się na dwóch nogach i aktywnie balansuje ciałem, utrzymując równowagę.

Roboty poruszające się na dwóch nogach znane są już od kilku lat. Największą gwiazdą wśród takich maszyn jest bez wątpienia Asimo, dziecko firmy Honda, służące przede wszystkim do promocji firmy i efektownych pokazów. Jednak ruch Asimo jest zaprogramowany, robot nie potrafi samodzielnie balansować ciałem w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne. Ruchy Dextera mogą wydawać się nieporadne w porównaniu z wyuczoną choreografią prezentowaną przez Asimo. Trudno jednak nie zauważyć, że niepewnych krokach Dextera jest coś niepokojącego ludzkiego...

Ten robot naprawdę potrafi chodzić

Asimo wyprodukowany przez firmę Honda porusza się bardzo sprawnie, ale jego ruch jest zaprogramowany, robot nie potrafi aktywnie utrzymywać równowagi.

Świetny film przedstawiający Dextera w akcji można obejrzeć na stronie Anybots.