TeraDisc - 1 terabajt na krążku o 200 warstwach!

Firma Mempile zaprezentowała technologię TeraDisc, umożliwiającą zapis 3D na nośnikach optycznych. Dzięki niej na pojedynczej płycie możliwe będzie umieszczenie... 1 TB danych!

Nowa technologia TeraDisc korzysta z nośników optycznych rozmiarowo identycznych z krążkami DVD (co ciekawe, zaprezentowany prototypowy krążek jest przeźroczysty). W przeciwieństwie jednak do nich umożliwiają one zapis na 100 wirtualnych warstwach. Jak można przeczytać w opublikowanej informacji prasowej, odpowiedzialna jest za to nieliniowa, dwufotonowa technologia zapisu 3D. Dzięki niej na płycie dysponującej aktywną warstwą o grubości 0,6 mm można upakować 300 GB danych.

Producent twierdzi, że zwiększenie grubości w/w warstwy spowoduje wzrost pojemności do 500 GB, czyli jak łatwo można przeliczyć, pojedyncza warstwa będzie magazynowała 5 GB danych. To jednak nie koniec, gdyż firma zapowiada jednocześnie, że następnym krokiem w niedalekiej przyszłości będzie zwiększenie ilości wirtualnych warstw do 200 co powinno pozwolić na osiągnięcie... 1 TB!