Test Ultra320 SCSI

W zastosowaniach profesjonalnych SCSI ma się nadal dobrze. W tej chwili dostępne są twarde dyski i kontrolery z nowym interfejsem Ultra320 SCSI. Nasz test wykaże, kiedy stosowanie tego szybkiego interfejsu ma sens i na co powinieneś zwrócić uwagę.


W zastosowaniach profesjonalnych SCSI ma się nadal dobrze. W tej chwili dostępne są twarde dyski i kontrolery z nowym interfejsem Ultra320 SCSI. Nasz test wykaże, kiedy stosowanie tego szybkiego interfejsu ma sens i na co powinieneś zwrócić uwagę.

Jeżeli przeczytałeś własny nekrolog, będziesz żył wiecznie - ta zasada w pełni obowiązuje w wypadku dostępnego już ponad 20 lat interfejsu SCSI. Nie bez przyczyny, gdyż w wielu zastosowaniach tani sprzęt IDE nie jest odpowiednim rozwiązaniem.

Profesjonaliści oprócz wydajności cenią elastyczność, integralność danych, a przede wszystkim niezawodność podczas długotrwałej pracy. Koszty zakupu schodzą na dalszy plan w wypadku zastosowań o znaczeniu krytycznym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zapotrzebowanie na wydajność ma zaspokoić nowe złącze Ultra320 SCSI. Oferując podwojoną przepustowość, rzędu 320 MB/s (1000), Ultra320 SCSI ma szybkość wystarczającą nawet do wydajnych systemów RAID. Zadbano również o elastyczność, gdyż najnowsza wersja SCSI jest kompatybilna w dół. Długość kabli do 25 m - do urządzenia - i do 15 urządzeń na jeden kanał SCSI to parametry nieosiągalne dla urządzeń IDE. Co prawda, korzystne cenowo urządzenia IDE coraz częściej spotyka się w zastosowaniach profesjonalnych, jednak pozostaje problem awaryjności napędów konstruowanych do pracy w komputerach biurkowych, co bardzo dobrze ilustruje nasz raport "Twarde dyski IDE w warunkach pracy ciągłej".

Test Ultra320 SCSI

Szybkość transmisji magistrali SCSI (MB/s)

Opóźnienia premiery produktów Ultra320 SCSI także wzbudzają zainteresowanie. Już pod koniec 2001 zapowiadano pierwsze urządzenia, jednak procesy oceny i weryfikacji - również przez wybranych klientów - wymagały czasu. W czasie testów usunięto też ostatnie problemy związane z kompatybilnością kontrolerów i napędów, które mogły zagrażać niezawodności pracy.

Poniżej przedstawiamy, jaką wydajność osiąga w praktyce złącze Ultra320 SCSI. Mówimy też, na co zwracać uwagę, stosując kontrolery i rozważamy, jaka może być przyszła droga rozwoju złącza SCSI.

1. Ultra320 SCSI - szczegóły

Test Ultra320 SCSI

Historia SCSI - Dzięki swojej kompatybilności w dół Ultra 320 SCSI może pracować nawet z urządzeniami pierwszej generacji.

Ultra320 SCSI jest następcą złącza Ultra160 SCSI, które miało przepustowość rzędu 160 MB/s (1000). Jak widać, zasadnicza różnica polega na podwojeniu tej wartości do 320 MB/s (1000). Ultra320 SCSI wykorzystuje do transmisji danych oba zbocza sygnału; takie rozwiązanie wprowadzono już w Ultra160.

Większa szybkość transmisji danych Ultra320 SCSI wynika z większej częstotliwości pracy. Sygnały magistrali SCSI zmieniają się z maksymalną częstotliwością przełączania 80 MHz; w Ultra160 SCSI wynosiła ona 40 MHz. W celu zmniejszenia obciążeń związanych z liczbą poleceń po raz pierwszy wprowadzono w Ultra320 SCSI zmiany w protokole. Szczegóły technologii nazwanej Packetized SCSI znajdziesz w dalszej części.

Do zmniejszenia bloku poleceń przyczynia się także zastosowanie technologii streamingu podczas zapisu i odczytu danych. Ultra160 SCSI musi otrzymać przed wysłaniem kolejnego bloku potwierdzenie dotyczące bloku wysłanego wcześniej. Ultra320 SCSI może natomiast wysyłać kolejno po sobie wiele bloków danych i zadowala się potwierdzeniem dla całego wysłanego pakietu danych - w ten sposób zwiększa się efektywna szybkość przesyłu danych. Uproszczenie synchronizacji osiągnięto w Ultra320 SCSI, stosując mechanizm Skew Compensation. Wyrównuje on różnice w czasie przebiegu między sygnałami danych i sygnałami taktującymi, powstałe w kablach i ścieżkach obwodów drukowanych.

Ostateczną wersję specyfikacji Ultra320 SCSI można pobrać ze strony T10 Technical Committee (http://www.t10.org ).

2. Pakietowe SCSI

Test Ultra320 SCSI

Pakietowe SCSI - Ultra 160 SCSI przesyła z pełną szybkością 160 MB/s tylko bloki danych, natomiast Ultra320 SCSI wykorzystuje pełną przepustowość 320 MB/s również do przesyłania rozkazów i informacji o statusie.

Nowością w Ultra320 SCSI jest obsługa protokołu pakietowego. Technika Packetized SCSI przyśpiesza transmisję w ten sposób, że bloki poleceń, danych i statusu przesyłane są w jednym pakiecie z pełną szybkością 320 MB/s. Ultra160 SCSI przesyła tylko bloki danych z szybkością 160 MB/s, natomiast polecenia i informacje o statusie przesyłane są asynchronicznie z szybkością zaledwie 10 MB/s.

Bloki danych i statusu obciążają więc przepustowość interfejsu w Ultra320 SCSI w znacznie mniejszym stopniu niż w Ultra160 SCSI. W skład Packetized SCSI wchodzi też wspomniana już technologia streamingu podczas odczytu i zapisu danych.

Technika Packetized SCSI w Ultra320-ATA zwiększa jednocześnie integralność danych. O ile w Ultra160 SCSI kontrola CRC (Cyclical Redundancy Check - cykliczna kontrola nadmiarowa) przeprowadzana jest tylko w czasie transmisji danych, w Ultra320 SCSI obejmuje także polecenia i informacje o statusie.

Specyfikacja Packetized SCSI interfejsu Ultra320 SCSI przewiduje kompatybilność metody transmisji danych z dotychczasowymi standardami SCSI.

3. Kable Ultra320 SCSI

Test Ultra320 SCSI

Zaokrąglony - po lewej tradycyjny, skręcony z płaskiej taśmy kabel Ultra160, po prawej okrągły kabel Adapteca przy pracy w trybie Ultra320 SCSI. W okrągłym kablu występuje znacznie mniej odbić.

Chociaż w Ultra320 SCSI częstotliwość przełączania wzrosła dwukrotnie w stosunku do Ultra160 SCSI, wymagania dotyczące kabli pozostały niezmienione. W połączeniach punkt-punkt (kontroler i jedno urządzenie) Ultra320 SCSI dopuszcza kable o długości do 25 m. Wielkość ta spada do 12 metrów po podłączeniu do jednej magistrali SCSI wielu urządzeń.

Duża częstotliwość Ultra320 SCSI zwiększa jednak odbicia i szumy w kablach. Aby uzyskać mimo to integralny sygnał, stosuje się w Ultra320 SCSI technikę AAF. Adjustable Active Filters zwiększają odstęp sygnału od szumu, odfiltrowując z sygnałów w kablach wyższe harmoniczne sygnałów wysokiej częstotliwości. Ponieważ Ultra320 SCSI pracuje z maksymalną częstotliwością 80 MHz, samokalibrujące aktywne filtry odfiltrowują wszystkie częstotliwości powyżej 80 MHz. W celu uzyskania czystych zboczy sygnałów, zmniejszono ponadto w Ultra320 SCSI czas narastania sygnału.

Mimo niezmienionych wymagań wobec kabli Adaptec dostarcza swoje kontrolery Ultra320 SCSI z kablami zmodyfikowanymi. Zamiast zwykłych kabli skręcanych z płaskiej taśmy Adaptec stosuje kable w formie okrągłych wiązek. Technika zastosowana przez Adapteca ma zmniejszać szumy i przenikanie sygnału między sąsiadującymi żyłami, a tym samym zwiększać integralność danych.