Test legalności w WinXP - teraz bardziej upier... uciążliwy

Microsoft uaktualnił oprogramowanie, którego zadaniem jest sprawdzanie, czy dana kopia Windows XP Pro jest legalna. Nowe wydanie Windows Genuine Advantage Notification jest teraz podobne do wersji znanej z Windows Vista - a to znaczy, że jest ono zdecydowanie bardziej uciążliwe dla użytkowników pirackiej kopii XP.

Alex Kochis, szef microsoftowego działu marketingu produktowego, tłumaczy, że na zmiany zdecydowano się, ponieważ to właśnie Windows XP w wersji Professional jest obecnie najczęściej "piratowanym" produktem koncernu z Redmond.

Jeśli więc nowa wersja Windows Genuine Advantage Notification stwierdzi, że dana kopia Windows XP Pro jest nielegalna, to po kolejnym zalogowaniu się z pulpitu zniknie tapeta wybrana przez użytkownika - zamiast niej pojawi się czarne tło. Jeśli użytkownik przywróci swoją tapetę, po godzinie znów zostanie ona zmieniana na czerń. Warto wspomnieć, że takiej funkcji nie było we wcześniejszej wersji WGA.

Następnie w zasobniku systemowym pojawi się pole z informacją, iż dana kopia Windows XP nie przeszła pomyślnie testu legalności i aby dalej korzystać z systemu użytkownik musi wykupić odpowiednią licencję. Ikona ta wyświetlana jest stale - zniknie dopiero po zalegalizowaniu Windows XP (tzn. kupieniu licencji i aktywowaniu systemu).

Przedstawiciele Microsoftu tłumaczą, że poprawiony został również mechanizm weryfikacji legalności - dzięki temu do minimum powinna zostać ograniczona liczba przypadków błędnego określenia statusu systemu (do tej pory zdarzało się, że legalny system był uznawany za piracką kopię).

Przypomnijmy: zainicjowany przez Microsoft dwa lata temu program Windows Genuine Advantage Notification był ostro krytykowany przez część użytkowników - głównie tych, których system został błędnie uznany za nielegalny. Swego czasu pojawiły się nawet opinie, że WGA jest odmianą spyware'u - Microsoft został oskarżony, że program wysyła do koncernu poufne informacje o użytkowniku. Zarzuty te nie zostały jednak nigdy potwierdzone - Microsoft wyjaśniał, że jedyna informacja, jaka jest przesyłana z komputera do serwera firmy to raport o tym, czy system jest legalny czy nie.

Aplikacja sprawdzająca legalność początkowo była opcjonalnym uaktualnieniem dla Windows XP - później Microsoft wprowadził ją do systemu automatycznej aktualizacji. WGA jest też standardowo wbudowana w system Windows Vista.


Zobacz również