Thomson kupuje część Philipsa

Firma Thomson poinformowała, że zawarła umowę przedwstępną, dotyczącą zakupu pięciu spółek należących do Philipsa.

Koncerny Thomson i Philips zawarły umowę przedwstępną, dotyczącą nabycia przez Thomsona większości udziałów w pięciu spółkach, należących do holdingu kontrolowanego przez Philipsa. Spółki te - Cameras, Film Imaging, Signal Processing, Media Networking & Control i Systems - osiągnęły w minionym roku obrót rzędu ok. 250 mln euro. Ostateczne zawarcie transakcji, której szczegółów finansowych nie ujawniono, nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Część akcji holdingu, która pozostanie własnością Philipsa, zostanie być może odsprzedana Thomsonowi w dwóch kolejnych ratach - 1 stycznia 2002 i 2003 r.

Dzięki transakcji Philips będzie mógł skoncentrować się na głównym nurcie swej działalności, natomiast Thomson uzyska potrzebny mu dopływ nowych ludzi i technologii do niedawno utworzonego działu Digital Media Solutions, zajmującego się technologią transmisji szerokopasmowych. Dzięki transakcji firma ma nadzieję na zajęcie w tej dziedzinie czołowej pozycji w Europie.


Zobacz również