Tłoczno na niebie

Według opracowanej przez Airbus prognozy (Airbus Global Market Forecast), w latach 2006-2025 przewoźnicy kupią 22,7 tys. nowych samolotów pasażerskich i towarowych o przybliżonej wartości 2,6 biliona dolarów. W ciągu najbliższych 20 lat liczba samolotów pasażerskich wzrośnie ponad dwukrotnie.

W porównaniu z wcześniejszymi przewidywaniami, obecnie zakładany popyt będzie wyższy o 5400 samolotów. W przypadku nowych samolotów pasażerskich, większość zapotrzebowania dotyczyć będzie maszyn mogących przewieźć ponad 100 pasażerów (21,9 tys. samolotów).

Średni roczny przyrost ruchu lotniczego, mierzony przy pomocy wskaźnika RPK, wyniesie w tym czasie 4,8%, co doprowadzi do około 2,5-krotnego wzrostu ruchu pasażerskiego i odpowiadać będzie za powiększenie światowej floty samolotowej o 14,6 tys. maszyn. Wskaźnik przewiezionych towarów mierzony w tonach i kilometrach (FTK) ma wzrosnąć o 6% rocznie, jednocześnie stwarzając zapotrzebowanie na dostawy 3580 samolotów towarowych. Większość stanowić będą samoloty przerabiane, ale 800, czyli 22%, będą stanowiły fabrycznie nowe maszyny.

Znacząco będzie rosło zapotrzebowanie na bardziej ekonomiczne w eksploatacji samoloty pasażerskie, m.in. w związku z uwzględnieniem potrzeby ochrony środowiska. Przyczyni się to do wymiany około 12 tys. maszyn.

Według prognozy Airbusa, ruch na trasach transatlantyckich i transpacyficznych wzrośnie o 60%. W miastach przesiadkowych przez najbliższe 10 lat spodziewany jest niemal dwukrotne zwiększenie ruchu lotniczego.

Airbus przewiduje, że zakupionych zostanie 1660 bardzo dużych samolotów (w tym 1260 pasażerskich), o łącznej wartości 503 miliardów dolarów. Prognozy zakładają szybki wzrost popytu na szerokokadłubowe samoloty pasażerskie. Przewidywane są dostawy 5300 takich nowych samolotów w ciągu najbliższych 20 lat, o wartości ponad 1 biliona dolarów (42% wartości dostaw wszystkich samolotów pasażerskich w tym czasie). Ponad 70% wszystkich samolotów dostarczanych w ciągu najbliższych 20 lat będą stanowiły samoloty wąskokadłubowe (na 100-220 miejsc), co w przeliczeniu daje ponad 15 300 samolotów i 42% wartości dostaw wszystkich samolotów.