Tłuste lata

Bank Merill Lynch opublikował raport zatytułowany "Tłuste lata", w którym przewiduje, że Polska ma szansę na boom gospodarczy podobny do boomu z połowy lat 90.

W ocenie analityków banku, uwzględniając wykorzystanie funduszy unijnych wzrost PKB może osiągnąć 7-8%, a inwestycje będą rosnąć w tempie 15-20%. Głównym motorem rozwoju gospodarczego pozostanie popyt krajowy, a także inwestycje wspierane przez cykliczną koniunkturę. Dodatkowym wsparciem dla inwestycji będą fundusze strukturalne. Do wzrostu przyczyni się też konsumpcja, której sprzyjać będzie polepszenie sytuacji na rynku pracy i szybszy wzrost płac.

ML uważa, że wzrost inflacji jest przesądzony. Nie powinno to wywoływać reakcji banku centralnego, dopóki jej poziom utrzyma się poniżej 2,5%. Zdaniem autorów raportu, inflacja pod koniec bieżącego roku wyniesie 2,3%.

ML przewiduje ponadto, że w najbliższych latach nastąpi wzrost poparcia polskiego społeczeństwa dla wejścia Polski do strefy euro. Tymczasem złoty pozostanie silny, pod koniec 2007 roku euro ma kosztować 3,75 zł, a dolar - 2,82. Pozycji złotego sprzyjać będzie wzrost stóp procentowych w strefie euro do 4%.