Tłusty kwartał

PKB w USA wzrósł w III kw. br. w tempie rocznym 4%, wobec 1,3-proc. w II kw.

Jak podał Departament Handlu, tak dobry wynik (analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 3,8%, a sam Departament Handlu – 3,1%) spowodowany został głównie wzrostem sprzedaży samochodów, poprawą wyników spółek i wzrostem wydatków rządowych. Poprawiła się również koniunktura w sektorze handlu.

Dwie trzecie amerykańskiego PKB stanowią wydatki konsumenckie, które w III kw. 2002 wzrosły o 4,1% wobec 1,8% w II kw. Konsumenci mieli w tym roku największy wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej.

Wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw zmniejszyły się już ósmy kwartał z rzędu - o 0,7%. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednim kwartale wzrosły wydatki firm na sprzęt i oprogramowanie o 6,6%, czyli dwa razy szybciej niż w poprzednim kwartale. Zyski spółek po opodatkowaniu zwiększyły się w miesiącach lipiec – wrzesień o 2,1%, w porównaniu z 1,7% w okresie kwiecień - czerwiec 2002 r.

Wielu ekonomistów obawia się jednak, że w IV kw. br. wyniki gospodarki amerykańskiej będą gorsze.